Content Marketing

Силата на съдържанието, което продава

Съдържанието е цар, а в този курс ще Ви запознаем с това как се създава съдържание, което продава. Уникалното съдържание е именно това, което привлича и задържа аудитория, превръща я в клиенти и ни дава конкурентното предимство.

Запишете се за курса по Content Marketing 2018 - Advance Academy