C# програмиране - Уроци за начинаещи

Курс по C# за напълно начинаещи. Тази програма е насочена към хора, които искат да се запознаят с езика C# и да придобият основни умения за програмиране. С фокус върху практическите задачи и приложения на обектно-ориентирания език, разработен от Microsoft, курсистите ще стартират от самото начало и ще разберат защо това е един от най-популярните езици за програмиране и се използва широко в мобилните разработки, Уеб страници, видео игри, виртуална реалност и др. Курсът по C# е за хора без опит, присъствен е, като занятията се провеждат вечерно време в учебните лаборатории на Адванс Академи, които са оборудвани с компютърни конфигурации, монитори и необходимия софтуер.

Начало на курса:

14 / 09 / 2020 - 18:30

Swift Picture

Продължителност

12 седмици

Занятия

 • Понеделник 18:30 - 21:30

 • Сряда 18:30 - 21:30

Цена:

850 лв.

Стартово ниво:

Подходящо за начинаещи

Език на провеждане:

Български

Видео Записи

Да

Сертификат МОН:

Да

Сертификат Адванс Академи:

Да

Свързани Курсове:

Относно курса:

Ускорените курсове на ADVANCEACADEMY.bg са изработени от действащи СТАРШИ разработчици на компании, работещи по проекти на Carrefour, Walt Disney, Western Union, UPS. Направени за начинаещи, на достъпен език с достатъчно примери, курсовете имат за цел с помощта на примери и практически задачи да помогнат на хора с желание и без опит, да навлязат в изключително интересния свят на УЕБ.

Какви предимства ще ми даде C#?

C# е особенно подходящ като първи език за бъдещи програмисти. За разлика от други езици (например JavaScript където „всичко е всичко“) поставя ясни и дефинирани граници кое, как, къде и кога може да се използва. Тези граници, налагат следването на определен начин за поетапно научаване както на самият език, така и на основните концепции, които се прилагат в програмирането на всеки един друг език. C# е лесен за научаване, съвременен и обектно-ориентиран език за програмиране. Познаването и работата със C# отваря много врати за всеки програмист.

Какво ще науча след завършване на курса?

Основните концепции в програмирането се научават поетапно. Най-важното нещо, което ще усвоите след завършването на курса е как да мислите като програмисти. Това ще постави непоклатими основи на вашите умения като разработчик и ще можете бързо да „превключвате предавки“ към всеки друг език, щом ви се наложи. Курсът е практически фокусиран, а в края на курса ще имате хиляди редове код зад гърба си.

Трябва ли да имам познания по програмиране?

За стартирането на курса не е необходимо да имате опит с програмни езици. Обучението е подходящо за абсолютно начинаещи програмисти.

Получавам ли сертификат след обучението?

След успешно положени теоретичен и практически изпит, всеки курсист получава Сертификат по образец на Академията и Удостоверение по образец на МОН.

Какви документи са необходими за издаване на Удостоверение по образец на МОН?

 • Копие на документ за завършено образование (средно или висше).
 • Копие на лична карта.
 • 1 бр. снимка (за обучение по част от професия).
 • Медицинско свидетелство (Изисква се на база Закона за професионално образование и обучение, в уверение на това, че професията не е противопоказна за курсиста).

Какво ще научите след успешно преминат курс ?

Седмица 1

 • Въведение в програмирането
 • Подготвяне на работна среда - Visual Studio
 • Променливи
 • Типове данни 
 • Работа с конзолата
  • Вход/изход към и от конзолата
  • Промяна свойствата на конзолата (размер, цвят)
  • Позициониране в конзолата и други

Седмица 2

 • Видове оператори
  • Оператори за сравняване
  • Логически оператори и изрази
 • Условни конструкции
  • if
  • else if
  • switch

Седмица 3

 • Запознаване и работа с цикли
  • for
  • foreach
  • while
  • do while
 • Въведение в Методи
 • Видове Методи и техните свойства 

Седмица 4

 • Едномерни Масиви
 • Многомерни Масиви
 • Списъци и работа с тях
 • Разлика между Списъци и Масиви

Седмица 5

 • Работа със стрингове - извличане, подмяна, премахване, изграждане и др.
 • Междинен проект
 • Изключения (Exceptions)

Седмица 6

 • Въведение в OOP
 • Класове и техните компоненти
 • Полета и техните свойства
 • Свойства - контрол, валидиране и изключения
 • Конструктори
 • Видове Модификатори за достъп

Седмица 7

 • Статични методи и класове 
 • Видове константи в C# - const/readonly
 • Наследяване

Седмица 8

 • Абстракция и Енкапсулация
 • Какво е Интерфейс
 • Абстрактни методи и класове
 • Разлика между Абстрактни класове и Интерфейс
 • Полиморфизъм

Седмица 9

 • Ламбда изрази (изрази със стрелки)
 • Разширяващи методи

Седмица 10

 • Генерализирани класове и методи
 • Делегати

Седмица 11

 • Събития (Events)
 • Разработване на проект

Седмица 12

 • Работа върху проект

Запознайте се с лекторa:

Тодор Вачев

Software Developer

Тодор е завършил “Роботика и мехатроника” в Технически Университет – Варна. Отдаден е на страстта си като инженер и преподавател, като освен с преподаването, работи и като Инженер по Роботика и работи с роботи „Fanuc“, едни от световните лидери в сферата. Разработвал е приложения освен на C# и на езици като HTML, CSS, JavaScript, MATLAB, Python, Karel и др.

Сертификати при завършване на C# курса:

Advance Academy

AdvanceAcademy.bg е лицензиран да издава за определени курсове Удостоверение за професионално обучение по част от Професия “Програмист”, Специалност “Програмно осигуряване”, Код 4810101, както и Удостоверение за професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация за последващи нива на курсовете организирани от Академията.

Advance Academy

AdvanceAcademy.bg издава Сертификат за преминало обучение на всички курсисти завършили успешно курса на обучение, за всички специалности независимо от нивото и продължителността. Този документ е признат като официален от редица ИТ компании, както във Варна, така и в България.