Необходими документи при записване на курс за професионално обучение

Записването за професионални курсове и курсове за придобиване на част от професия, след завършването на които се издава Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение, изисква следните документи:

  • заявление за включване в курс – по образец на ЦПО
  • 1 бр. снимка (за обучение по част от професия) или - 3 бр. снимки (за обучение по цяла професия)
  • копие на документ за завършено образование (средно или висше)
  • копие на лична карта
  • медицинско свидетелство (Изисква се на база Закона за професионално образование и обучение, в уверение на това, че професията, по която се обучавате не Ви е противопоказна)

При записване в курс за професионално обучение всяко лице подписва договор за обучение по образец на ЦПО.