Необходими документи при записване на курс за професионално обучение

Записването за професионални курсове и курсове за придобиване на част от професия, след завършването на които се издава Удостоверение за професионално обучение, изисква следните документи:

  • Копие на документ за завършено образование (средно или висше)
  • Копие на лична карта
  • 1 бр. снимка (за обучение по част от професия)
  • Медицинско свидетелство (Изисква се на база Закона за професионално образование и обучение, в уверение на това, че професията не е противопоказна за курсиста.)

При записване в курс за професионално обучение всяко лице подписва договор и заявление за обучение по образец на ЦПО.