Game Development

Видео игрите са забавни за мнозина, но знаете ли какви умения са необходими за създаването им? В курса Game Development ще развиете умения в следните области: симулация, компютърни графики, детерминистични алгоритми, физика, звуково програмиране и основни функции на потребителския интерфейс.

Обучението Game Development е с продължителност 3 месеца и е подходящо за начинаещи гейм разработчици, без да се изискват умения в областта на програмирането.

Начало на курса:

22 / 04 / 2020 - 18:30

Game Development - Варна

Продължителност

12 седмици

Занятия

 • Понеделник 18:30 - 21:30

 • Сряда 18:30 - 21:30

Цена:

850 лв.

Стартово ниво:

Подходящо за начинаещи

Език на провеждане:

Български

Видео Записи

Да

Сертификат МОН:

Да

Сертификат Адванс Академи:

Да

Свързани Курсове:

Относно курса:

Ускорените курсове на ADVANCEACADEMY.bg са изработени от действащи СТАРШИ разработчици на компании, работещи по проекти на Carrefour, Walt Disney, Western Union, UPS. Направени за начинаещи, на достъпен език с достатъчно примери, курсовете имат за цел с помощта на примери и практически задачи да помогнат на хора с желание и без опит, да навлязат в изключително интересния свят на УЕБ.

Защо Game Development?

Ако искате да се научите как да разработвате уеб или мобилни игри, но не знаете от къде да започнете, този курс е подходящ за Вас. Game Development е обучение, разработено съвместно със Zariba, които вече над 10 години създават видео игри и си партнират с едни от най-големите имена в областта на Game Development. Научете какво е TypeScript и за какво се използва, както и какво е деструктуриране на обект и масив.
Бъдещите разработчици на игри ще усвоят и уменията да създават гейминг сцени, герои и различни функционалности и графики на интерфейса. В Game Development курсистите ще разберат как да задават различни функции на враговете, как и на къде да стрелят, как да добавят специални умения към играча и допълнителни способности на оръжията му.

Предимствата на Game Development курса?

 • Лесен за старт за бъдещи гейм девелъпъри
 • Дава възможност за креативна работа
 • Изключително голямо търсене
 • Възможност за работа дистанционно и в съчетание с основна работа

Какви документи са необходими за издаване на Удостоверение по образец на МОН?

 • Копие на документ за завършено образование (средно или висше).
 • Копие на лична карта.
 • 1 бр. снимка (за обучение по част от професия).
 • Медицинско свидетелство (Изисква се на база Закона за професионално образование и обучение, в уверение на това, че професията не е противопоказна за курсиста).

Какво ще научите след успешно преминат курс ?

Запознаване с TypeScript

 • Какво е TypeScript и за какво се използва
 • Инсталиране на TypeScript
 • Използване на TypeScript
 • Създаване на работна среда

Използване на TypeScript

 • Числа и Булеан ( Number / Boolean )
 • Прилагане на типизация към променлива
 • Масиви и типове, Тупълс / Tuples, Enums, Any Type
 • Разбиране на генерираният JavaScript
 • Използване на типове, като аргумент на функция и върната стойност
 • Функция като тип
 • Обекти и типове

Използване на TypeScript

 • Влагане на типовете в комплексен обект
 • Създаване на частни типове посредством ключова дума type
 • Допускане на различни типове, чрез използване на оператора union |
 • Проверка на типовете по време на работа
 • Never
 • Нулев тип

TypeScript компилатор

 • Какво се случва при компилация на кода
 • Промяна в характера на компилатора при наличие на грешка
 • Дебъг чрез SourceMap
 • Предотвратяване на типа any

TypeScript и ES6

 • let и const
 • Block Scope
 • Arrow функция
 • Функции и параметър по подразбиране
 • Spred Оператор
 • Rest Оператор
 • Деструктуриране на масив
 • Деструктуриране на обект
 • Темплейт литерал

Използване на класове и обекти

 • Въведение
 • Създаване на класове и класови характеристики
 • Клас методи и достъп до модификаторите
 • Унаследяване и конструктор
 • Гетъри и сетъри
 • Статични стойности и методи
 • Абстрактен клас
 • Частен конструктор – Singletons

Namespace и модули

 • Въведение
 • Namespace и множество файлове
 • Namespace вмъкване
 • Ограничения в Namespace
 • Модули
 • Зареждане на модули
 • Вмъкване и Експортиране на модули
 • Namespace или модули

Интерфейс

 • Въведение
 • Основи на интерфейса
 • Интерфейс характеристики
 • Интерфейс методи
 • Използване на Интерфейс в клас
 • Интерфейс и типове на функции

Запознаване с Phaser

 • Настройка на проект - структура, компилация и source control
 • Изграждане на първоначална сцена - визуализиране на екрана с методите - init(), preload(), create()
 • Sprites - определение, размери, кадри
 • Анимации и Аудио формати
 • Създаване на Preload Scene
 • Създаване на зареждаща анимация

Геймплей и меню сцена

 • Позициониране на задният фон - размери, позиция, произход, оразмеряващи методи
 • Оформяне на задният фон
 • Визуализиране и позициониране на играча
 • Добавяне на анимация към действията на играча
 • Поставяне на бутони
 • Задаване на повтаряща се анимация на задния фон от менюто

Интерфейс (HUD) и врагове

 • Потребителски интерфейс
 • Задаване на различни елементи в игровия прозорец - индикатор за живот на играча, избиране на оръжие
 • Визуализиране на врагове,
 • Модели за движение

Взаимодействие между обекти и AI

 • Добавяне на действия към играчите и враговете
 • Добавяне на експлозии onCollision
 • Работа с провизии - визуализиране, използване от играча и сблъсък с враговете
 • Обучаване на враговете как и на къде да стрелят
 • Добавяне на допълнителни движения на враговете

Специални умения на играча и Бос

 • Добавяне на специални умения към играча и допълнителни способности на оръжията
 • Добавяне на ефекти
 • Примери
 • Създаване на бос с различно поведение, движения и характеристики

Следващи нива и Полиране на играта

 • Ново ниво
 • Нова среда
 • Използване на инструменти за оптимизация

Разработване на проект

 • Разработване на проект
 • Работа в екип

Разработване на проект

 • Разработване на проект
 • Работа в екип

Запознайте се с лекторите:

Разработване на игри

Инж. Паскал Новаков

WEB DEVELOPER

Паскал Новаков e завършил, а по-късно и преподавал в Технически университет Варна. Работил е за различни международни ИТ компании. Към настоящият момент е WEB Developer в американската e-commerce компания Astound Commerce Group. Паскал е WEB Developer с богат опит с топ CMS системи като WordPress, DemandWare, Laravel. Автор на множество плъгини с глобално приложение.

Разработване на игри

Радослав Петков

Game Developer

Радослав е завършил Технически университет - Варна, специалност “Компютърни системи и технологии”. Стартира професионалната си кариера като .NET програмист в международната компания CSC през 2015 година. Там работи за клиенти като Honda, Generix Group и други. В началото на 2018 година се присъединява към екипа на Zariba Group, където продължава развитието си като Game Developer.

Сертификати:

Advance Academy

AdvanceAcademy.bg е лицензиран да издава за определени курсове Удостоверение за професионално обучение по част от Професия “Програмист”, Специалност “Програмно осигуряване”, Код 4810101, както и Удостоверение за професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация за последващи нива на курсовете организирани от Академията.

Advance Academy

AdvanceAcademy.bg издава Сертификат за преминало обучение на всички курсисти завършили успешно курса на обучение, за всички специалности независимо от нивото и продължителността. Този документ е признат като официален от редица ИТ компании, както във Варна, така и в България.