За първи път във ВАРНА Курс по DIGITAL MARKETING - 8 седмици, - 4 Топ Лектора, - 4 модула - Facebook , Google Adwords, SEO, Email marketing