Програмиране за напреднали на Python

 • Използваме алгоритми за решаване на задачи
 • Работим с променливи, списъци и функции
 • Създаваме анимации и игри
 • Програмираме роботи и дронове

Начало: 24 Септември 09:30 - 11:30ч.

Начало: 24 Септември 15:30 - 17:30ч.

Уникална Образователна
Програма от Адванс Академи

Какво предстои: За нашите приятели сме подготвили целогодишен курс по „ Програмиране за напреднали с Python”, който е последната част от нашата програма „Computer Science”. Текущата програма е за напреднали деца, които са преминали през останалите части и проявяват силен интерес към компютърните науки. Програмата ще въведе децата през първите стъпки в програмирането с Python и е най-подходящ за млади програмисти.
Занятията са 1 път седмично по 2 учебни часа.

Какво ще учим: По време на учебните часове децата ще се запознаят с програмния език Python – неговата история и предимства. Ще се научат как да въвеждат стойности през компютъра. Ще разберат какво е променлива и какви видове променливи има в Python. В края на обучението децата ще приложат всичко научено като създадат собствени игри и приложения и всеки ще разработи свой собствен финален проект.

Децата са бъдещето ни! Образованието е най-ценният ресурс

ПРОГРАМА
“Програмиране за напреднали с PYTHON“


 • Модул 1. Въведение в програмирането

  Продължителност: 4 седмици/8 учебни часа

  В първи модул ще научим какво е значението на думата програмиране и каква е неговата история. Ще разберем как “мисли” компютърът и кои са процесите, които извършва при изпълнение на дадена програма. Ще научим какво е програмен език и ще се запознаем с различните видове езици за програмиране. Ще разберем каква е ролята на програмиста и по какъв начин комуникира с компютъра. Ще покажем връзката между думите код, команди и компютърна програма. Ще се запознаем със синтаксиса на различните програмни езици и ще направим сравнение между тях (ще обърнем повече внимание на езика Python). Ще научим клавишните комбинации, които ще ни помагат за по-бързо изпълнение на работата.

 • Модул 2. Първи стъпки в Python

  Продължителност: 2 седмици/4 учебни часа

  Във втори модул ще започнем работа с програмния език Python - ще научим неговата история, предимства за работа и защо е най-подходящ за млади програмисти. Ще се запознаем със средата за разработка на програмни приложения. Ще разберем тайната на програмирането, ще създадем и изпълним първите си програми. Ще се научим по какъв начин да въвеждаме стойности към компютъра, който да ги обработва. Ще слагаме коментари в своя код и ще обясним тяхното предназначение.Ще научим какво е променлива и какви видове променливи има в програмния език. Ще използваме Python като калкулатор за пресмятания и извършване на аритметични операции. Ще разберем, че думата конкатенация не е толкова сложна, колкото изглежда. Ще се научим да добавяме допълнителни библиотеки в нашия проект, които ще ни помагат за по-лесна работа.

 • Модул 3. Условни оператори и начини за сравнение

  Продължителност: 3 седмици/6 учебни часа

  В трети модул ще научим какво е логическа проверка и как се сравняват два или повече елемента в програмния език Python. Ще научим какво е условие и кога то бива изпълнено. Ще разгледаме различни варианти за краен резултат от направена проверка. Ще разберем има ли разлика при сравнение на два елемента по тип и по стойност.

 • Модул 5. Работа с масиви

  Продължителност: 2 седмици/4 учебни часа

  В пети модул ще се научим да декларираме масив с данни, съдържащи различна информация. Ще разберем какви са индексите и стойностите, които приемат. Ще използваме дължината на масивите за различна проверка, ще добавяме нови стойности, ще променяме или изтриваме текущи. Ще сортираме елементите в масива и ще затвърдим наученото с допълнителни задачи и примери.

 • Модул 4. Употреба на цикли

  Продължителност: 2 седмици/4 учебни часа

  В четвърти модул ще се запознаем с предимствата в употребата на цикли - многократното ще изпълняваме един и същ код преди да достигнем до някакво условие. Ще разгледаме видовете цикли, ще сравним техните предимства и недостатъци. Ще дадем действителни примери от ежедневието ни и ще упражним наученото чрез практически задачи.

 • Модул 6. Употреба на функции

  Продължителност: 2 седмици/4 учебни часа

  В шести модул ще научим предназначението на функциите и колко много работа и код спестяват на програмистите. Ще разберем същността на аргументите и какво е тяхното предназначение. Ще използваме вградени функции и ще дефинираме собствени. Ще се научим как функцията връща резултат, който се използва за проверка в друг код след нейното извикване. Ще покажем употреба на функция в друга функция. Започване на упражнение с по-сложни задачи.

 • Модул 7. Изработване на проекти

  Продължителност: 3 седмици/6 учебни часа

  В последния модул ще упражним всичко научено до момента. Ще разберем какво е алгоритъм на работа и ще използваме такъв, за да разделим голямата програма на по-малки части. Ще играем, програмирайки с команди на Python. Ще създадем собствени игри и приложения. Всеки ще разработи собствен финален проект.

Цена на курса

17 лв / на час или 34 лв / на седмица

Продължителност на курса - 26 седмици
Цена на курса - 890лв

Възможност за плащане на вноски:

150лв - до 20 Септември 2021г.

150лв - до 10 Октомври 2021г.

150лв - до 10 Ноември 2021г.

150лв - до 10 Декември 2021г.

150лв - до 10 Февруари 2022г.

150лв - до 10 Март 2022г.

*10% отстъпка - ако доведеш брат/сестра или приятел.

Включи се сега

в Програмиране за напреднали на PYTHON