Програмиране за напреднали на Python

 • Използваме алгоритми за решаване на задачи
 • Работим с променливи, списъци и функции
 • Създаваме анимации и игри
 • Програмираме роботи и дронове

Уникална Образователна
Програма от Адванс Академи

Какво предстои: За нашите приятели сме подготвили целогодишен курс по „ Програмиране за напреднали с Python”, който е последната част от нашата програма „Computer Science”. Текущата програма е за напреднали деца, които са преминали през останалите части и проявяват силен интерес към компютърните науки. Програмата ще въведе децата през първите стъпки в програмирането с Python и е най-подходящ за млади програмисти.
Занятията са 1 път седмично по 2 учебни часа.

Какво ще учим: По време на учебните часове децата ще се запознаят с програмния език Python – неговата история и предимства. Ще се научат как да въвеждат стойности през компютъра. Ще разберат какво е променлива и какви видове променливи има в Python. В края на обучението децата ще приложат всичко научено като създадат собствени игри и приложения и всеки ще разработи свой собствен финален проект.

Децата са бъдещето ни! Образованието е най-ценният ресурс

ПРОГРАМА НА “Програмиране за напреднали с PYTHON“


 • Модул 1. Scratch за напреднали

  Продължителност: 4 седмици/8 учебни часа

  В първи модул ще създаваме едни от най-интересните игри чрез платформата Scratch. В тях ще участват няколко героя. С достигане на определен резултат ще преминаваме към следващо ниво, докато не стигнем до финалната част. Крайното класиране ще определи големият победител. Искаш ли да създадеш собствена по-добра версия на любимата си игра?

 • Модул 2. Въведение в програмирането

  Продължителност: 2 седмици/4 учебни часа

  Във втори модул ще научим какво е значението на думата програмиране и каква е неговата история. Ще разберем как “мисли” компютърът и кои са процесите, които извършва при изпълнение на дадена програма. Ще научим какво е програмен език и ще се запознаем с различните видове езици за програмиране. Ще разберем каква е ролята на програмиста и по какъв начин комуникира с компютъра. Ще покажем връзката между думите код, команди и компютърна програма. Ще се запознаем със синтаксиса на различните програмни езици и ще направим сравнение между тях (ще обърнем повече внимание на езика Python). Ще научим клавишните комбинации, които ще ни помагат за по-бързо изпълнение на работата.

 • Модул 3. Първи стъпки с програмния език Python

  Продължителност: 3 седмици/6 учебни часа

  В трети модул ще започнем работа с програмния език Python - ще научим неговата история, предимства за работа и защо е най-подходящ за млади програмисти. Ще се запознаем със средата за разработка на програмни приложения. Ще разберем тайната на програмирането, ще създадем и изпълним първите си програми. Ще се научим по какъв начин да въвеждаме стойности към компютъра, който да ги обработва. Ще слагаме коментари в своя код и ще обясним тяхното предназначение.Ще научим какво е променлива и какви видове променливи има в програмния език. Ще използваме Python като калкулатор за пресмятания и извършване на аритметични операции. Ще разберем, че думата конкатенация не е толкова сложна, колкото изглежда. Ще се научим да добавяме допълнителни библиотеки в нашия проект, които ще ни помагат за по-лесна работа.

 • Модул 5. Употреба на цикли

  Продължителност: 2 седмици/4 учебни часа

  В пети модул ще се запознаем с предимствата в употребата на цикли - многократното ще изпълняваме един и същ код преди да достигнем до някакво условие. Ще разгледаме видовете цикли, ще сравним техните предимства и недостатъци. Ще дадем действителни примери от ежедневието ни и ще упражним наученото чрез практически задачи.

 • Модул 4. Условни оператори и начини за сравнение

  Продължителност: 2 седмици/4 учебни часа

  В четвърти модул ще научим какво е логическа проверка и как се сравняват два или повече елемента в програмния език Python. Ще научим какво е условие и кога то бива изпълнено. Ще разгледаме различни варианти за краен резултат от направена проверка. Ще разберем има ли разлика при сравнение на два елемента по тип и по стойност.

 • Модул 6. Работа с масиви

  Продължителност: 2 седмици/4 учебни часа

  В шести модул ще се научим да декларираме масив с данни, съдържащи различна информация. Ще разберем какви са индексите и стойностите, които приемат. Ще използваме дължината на масивите за различна проверка, ще добавяме нови стойности, ще променяме или изтриваме текущи. Ще сортираме елементите в масива и ще затвърдим наученото с допълнителни задачи и примери.

 • Модул 7. Употреба на функции

  Продължителност: 3 седмици/6 учебни часа

  В седми модул ще научим предназначението на функциите и колко много работа и код спестяват на програмистите. Ще разберем същността на аргументите и какво е тяхното предназначение. Ще използваме вградени функции и ще дефинираме собствени. Ще се научим как функцията връща резултат, който се използва за проверка в друг код след нейното извикване. Ще покажем употреба на функция в друга функция. Започване на упражнение с по-сложни задачи.

 • Модул 8. Изработване на реални проекти и игри

  Продължителност: 6 седмици/12 учебни часа

  В последния модул ще упражним всичко научено до момента. Ще разберем какво е алгоритъм на работа и ще използваме такъв, за да разделим голямата програма на по-малки части. Ще играем, програмирайки с команди на Python. Ще създадем собствени игри и приложения. Всеки ще разработи собствен финален проект.

Цена на курса

16 лв / на час или 32 лв / на седмица

Продължителност на курса - 24 седмици
Срокове за плащане:

150лв - до 25 Септември 2020г.

150лв - до 15 Октомври 2020г.

150лв - до 15 Ноември 2020г.

150лв - до 15 Февруари 2021г.

150лв - до 15 Март 2021г.

*25% отстъпка - при записване на второ дете (братче, сестриче).

**15% отстъпка - ако доведеш приятел и се запишете заедно.

Отстъпките важат при плащане на цялата програма.

Включи се сега

в Програмиране за напреднали на PYTHON


Безплатна Инженерна лаборатория

Технологиите са навсякъде и все по-достъпни. Ние в Адванс Академи искаме да сме новатори. Убедени сме, че нашите курсисти заслужават най-доброто. Това е и причината да разработим “Инженерна лаборатория”.

Управление и състезание с дронове - в този ден ще поговорим за това как дроновете летят, пазят баланс, връщат се при нас, ориентират се в обстановката и правят зрелищните видео клипове, които сме свикнали да виждаме. Всеки курсист ще има възможност да управлява един от 5-те професионални дрона на академията, а накрая състезание между курсистите ще покаже, кой е усвоил най-добре наученото.

Програмиране на роботи - Винаги сме мечтали да управляваме роботи. Тази мечта е все по-близо. По време на една от нашите “Инженерни лаборатории”, курсистите ще могат да създават цялостни програми на поведение с помощта на таблети, които след това роботите да изпълняват. Състезание между тях в края ще определи титлата “Master of Robots”.