About Us

On this page you can get more information about our students, who have successfully realized and started professional work.

Students share their impressions from Advance Academy

Участник в Първото обучение по продажби

Аптраил Халил

Social Media Manager в PRFirm

Участник в Първото обучение по продажби "АКАДЕМИЯ ЗА ПАРИ"

"Беше изключително интересно и ползотворно събитие през всичките три седмици. Лекторите бяха страхотни и това, което научих веднага влиза в употреба в работата ми. Контактите, които създадохме по време на курса са много полезни и със сигурност ще помогнат на всеки един от нас."

More students

Александра Щрапульова

Student of Advance Academy

Мартин Николов

Student of Advance Academy

Мартин Николаев

Student of Advance Academy

Силвена Христова

Student of Advance Academy