About Us

On this page you can get more information about our students, who have successfully realized and started professional work.

Students share their impressions from Advance Academy

Участник в обучение по продажби

Светослав Стоянов

Project manager в PRFirm

Участник в Първото обучение по продажби "АКАДЕМИЯ ЗА ПАРИ"

"Курса беше много специален от гледна точка на уменията и техниките, които лекторите споделиха и смятам, че те ще са полезни на всички, които присъстваха на курса без значение дали продават стоки или услуги на пазара."

More students

Калина Иванова

Student of Advance Academy

Диана Николова

Student of Advance Academy

Кевин Зино

Student of Advance Academy

Иван Николов

Student of Advance Academy