About Us

On this page you can get more information about our students, who have successfully realized and started professional work.

Students share their impressions from Advance Academy

Участник в обучение по продажби

Светослав Стоянов

Project manager в PRFirm

Участник в Първото обучение по продажби "АКАДЕМИЯ ЗА ПАРИ"

"Курса беше много специален от гледна точка на уменията и техниките, които лекторите споделиха и смятам, че те ще са полезни на всички, които присъстваха на курса без значение дали продават стоки или услуги на пазара."

More students

Ива Йорданова

Student of Advance Academy

Георги Ненчев

Student of Advance Academy

Галина Пиперкова

Student of Advance Academy

Здравко Димитров

Student of Advance Academy