JavaScript Fundamentals - Уроци за Начинаещи

Първият курс по програмиране с JavaScript за начинаещи. В продължение на 12 седмици, ще разгледаме основите на JavaScript и ще развием знанията си до потребителските интерфейси на React JS и SPA (Single page applications). Програмата ще покрие изучаване на типове данни, оператори, изрази, условни конструкции, цикли и работа с функции, JSON и DOM селектори, асинхронност, REST и други. Ще бъдат разгледани по-подробно масиви, стрингове и регулярни изрази, използване на обекти, множества. Ще бъде обяснен обектният модел на езика, както и използването на JS в браузъра. Ще се акцентира върху разбирането на асинхронното програмиране и как работи еднонишковият “Event loop”. Ще обърнем внимание на протоколите за комуникация между браузър и сървър в контекста на JS. Курсът с уроци по JavaScript е с много упражнения и поставя нужните основи за следващите нива, които ще разгледат в по-големи детайли библиотеките React JS и React Native.

Начало на курса:

07 / 12 / 2021 - 18:30

Този курс е част от цялостната програма Web Development.

Swift Picture

Продължителност

12 седмици

Занятия

 • Вторник 18:30 - 21:30

 • Четвъртък 18:30 - 21:30

Цена:

890 лв.

Стартово ниво:

Подходящо за начинаещи

Език на провеждане:

Български

Видео Записи

Да

Сертификат МОН:

Да

Сертификат Адванс Академи:

Да

Свързани Курсове:

Сертификати:

AdvanceAcademy.bg е лицензиран да издава за определени курсове Удостоверение за професионално обучение.

Удостоверение МОН | Advance Academy

AdvanceAcademy.bg издава Сертификат за преминало обучение на всички курсисти завършили успешно курса на обучение.

Сертификат Advance Academy

Относно курса:

Ускорените курсове на ADVANCEACADEMY.bg са изработени от действащи СТАРШИ разработчици на компании, работещи по проекти на Carrefour, Walt Disney, Western Union, UPS. Направени за начинаещи, на достъпен език с достатъчно примери, курсовете имат за цел с помощта на примери и практически задачи да помогнат на хора с желание и без опит, да навлязат в изключително интересния свят на УЕБ.

Какви документи са необходими за издаване на Удостоверение по образец на МОН?

 • Копие на документ за завършено образование (средно или висше).
 • Копие на лична карта.
 • 1 бр. снимка (за обучение по част от професия).
 • Медицинско свидетелство (Изисква се на база Закона за професионално образование и обучение, в уверение на това, че професията не е противопоказна за курсиста).

Какво ще научите след успешно преминат курс ?

Седмица 1

 • Първи стъпки с JavaScript
 • Аритметични операции
 • Логически операции
 • Низове
 • Константи и променливи
 • Цикли

Седмица 2

 • Блок схеми
 • Функции

Седмица 3

 • Масиви
 • Функции на стрингови обекти
 • Обекти - част I
 • JSON

Седмица 4

 • Обекти - част II
 • Енкапсулиране
 • Прототипи
 • Класове
 • Полиморфизъм
 • Унаследяване

Седмица 5

 • Приложение на JavaScript в браузъра
 • Документен обектен модел (DOM)
 • HTML елементи и стилизиране

Седмица 6

 • DOM селектори
 • Събития (events) на ниво документ, клавиатура, мишка, скролиране

Седмица 7

 • Асинхронност
 • Event Loop
 • HTTP протокол
 • REST
 • Fetch / promises
 • async/await

Седмица 8

 • HTML форми - събития, валидация
 • JavaScript strict mod
 • Грешки - проверки, търсене и отстраняване

Седмица 9

 • Модули и пакети
 • CommonJS
 • ECMAScript Modules
 • Въведение в NodeJS и NPM

Седмица 10

 • Въведение в React - библиотека за създаване на потребителски интерфейси

Седмица 11

 • Въведение в Single-page applications (SPA)

Седмица 12

 • Упражнения

Запознайте се с лекторa:

JavaScript Developer

Александър Василев

JavaScript Developer

Александър започва да се занимава с програмиране в 6 клас, завършва "Св. Климент Охридски" гр.Варна специалност "Информатика", към момента е студент в Технически университет – Варна специалност "Компютърни Системи и Технологии". Развива се професионално, като разработва сървъри и API с JavaScript. Портфолиото му включва още игри за Facebook и мобилни приложения за Android. Стартира своята професионална кариера като програмист в компания Payback след успешно приключен курс в Advance Academy.

Какво споделят нашите курсисти