Microsoft Word

Microsoft Word е многофункционална програма, която може да се използва практически в много сфери на дейност. Голяма част от съвременните професии изискват умения по текстообработване. Адванс Академи Ви предлагаме курс, който е подходящ както за начинаещи, така и за хора с известни познания, които искат да ги систематизират и разширят. В обучението по MS Word ще имате възможност да подобрите дигиталната си компетентност и умението да обработвате и оформяте професионално учебна, офис документация, научни публикации и др. В курса на Адванс Академи ще се запознаете с различните възможности, които Microsoft Word предлага - като различни графични елементи и таблици. Ускореното практическо обучението ще Ви даде знания и ще Ви помогне да усвоите нови функционалности, за постигане на повече продуктивност и качество при създаване и оформление на документи.

Начало на курса:

22 / 02 / 2020 - 10:30 часа

Продължителност

5 седмици

Занятия

 • Събота 10:30 - 13:30

Цена:

115 лв.

Стартово ниво:

Подходящо за начинаещи

Език на провеждане:

Български

Видео Записи

Да

Сертификат МОН:

Да

Сертификат Адванс Академи:

Да

Свързани Курсове:

Относно курса:

Ускорените курсове на ADVANCEACADEMY.bg са направени за начинаещи, на достъпен език с достатъчно примери, като имат за цел с помощта на примери и практически задачи да помогнат на хора с желание и без опит, да навлязат в изключително интересния свят на УЕБ.

Какво ще научите?

Ускореното практическо обучението ще Ви даде знания и усвояване на нови функционалности, за постигане на повече продуктивност и качество при създаване и оформление на документи.

Какви са изискванията?

Не е необходимо да имате какъвто и да е предишен опит в обработването на текстове с Microsoft Word. Курсистите ще работят на изцяло оборудвани работни станции.

Какви документи са необходими за издаване на Удостоверение по образец на МОН?

 • Копие на документ за завършено образование (средно или висше).
 • Копие на лична карта.
 • 1 бр. снимка (за обучение по част от професия).
 • Медицинско свидетелство (Изисква се на база Закона за професионално образование и обучение, в уверение на това, че професията не е противопоказна за курсиста).

Какво Ви обещаваме...

Да говорим разбираемо, да даваме само нужната информация, да показваме с примери и да Ви оставим да разгърнете въображението си, за да отключите таланти, за които само подозирате. Най-доброто обучение е чрез практиката, а това е нашата цел – теория на минималното нужно ниво и да наблегнем на това Вие да правите всичко.

Какво ще научите след успешно преминат курс ?

Теми в курса

 • Въведение в Microsoft Word. Основни понятия. Основни функции на Word.
 • Потребителски интерфейс. Настройка на средата.
 • Управление на файлове и документи. Управление на документите. Показване на документ в различни изгледи.
 • Въвеждане и редактиране на текст. Търсене и заместване на текст.
 • Форматиране на текст. Форматиране на символи. Форматиране на параграфи.
 • Работа с таблици. Създаване, модифициране, изтриване и оформяне на таблици. Обработка на таблици.
 • Работа с графични обекти.
 • Форматиране на документ, подготовка на документ за печат и печат.

Запознайте се с лекторa:

Петя Петрова

IT Мениджър

Петя Петрова е завършила средното си образование с ИТ профил, бакалавърска и магистърска степен в Икономически университет – Варна в направление „Информатика“, а в момента специализира докторантура в същата научна област. От 5 години е преподавател в катедра „Информатика“ и същевременно заема позицията мениджър в Центъра за нови информационни технологии към ИУ-Варна. Зад гърба си има трудов стаж като програмист, разработчик софтуер и експерт системно осигуряване. Водила е редица курсове по дигитални компетентности, счетоводен софтуер и програмиране. А през последните години интересът ѝ е насочен в областта на „Изкуствения интелект“.

Сертификати:

Advance Academy

AdvanceAcademy.bg е лицензиран да издава за определени курсове Удостоверение за професионално обучение по част от Професия “Програмист”, Специалност “Програмно осигуряване”, Код 4810101, както и Удостоверение за професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация за последващи нива на курсовете организирани от Академията.

Advance Academy

AdvanceAcademy.bg издава Сертификат за преминало обучение на всички курсисти завършили успешно курса на обучение, за всички специалности независимо от нивото и продължителността. Този документ е признат като официален от редица ИТ компании, както във Варна, така и в България.