Advance Academy стартира партньорство с ИТ фирмите CSoft и NexGen

Advance Academy стартира партньорство с ИТ фирмите CSoft и NexGen
  • 428 преглеждания

Advance Academy, една от водещите академии за ИТ образование в България, с радост обявява новото си партньорство с компаниите CSoft и NexGen!

Тези стратегически партньорства имат за цел допълнително да свържат нашите обучения с настоящите нужди на технологичния сектор, като осигурят ясен път за хората, които искат да насочат кариерата си към информационните технологии.

Запознайте се с нашите водещи партньори в бранша

CSoft е компания, която разширява границите на технологичните иновации. Предлага дигитални решения по поръчка, които подобряват преживяванията на клиентите и се справят със сложни бизнес предизвикателства. Този ангажимент за разработване на цялостни решения прави CSoft безценен съюзник в мисията ни да предоставим на начинаещите ИТ специалисти както знанията, така и развитието, необходимо за успех.

NexGen е в челните редици на технологичната трансформация и има над 15-годишен опит в подпомагането на бизнеса да процъфтява в дигиталното пространство. Като екип от следващо поколение софтуерни и уеб разработчици, фирмата е специализирана в предоставянето на мащабни и сложни дигитални решения. Техният експертен опит в областта на бекенд разработката, архитектурата и дизайна на бази данни, уеб разработката и Quality Assurance гарантира, че възможностите пред курсистите на Advance Academy са далеч от ограничени.

За Advance Academy развиването на партньорства с водещи технологични фирми като CSoft и NexGen е от решаващо значение, тъй като гарантира, че учебната ни програма остава актуална и съобразена с най-новите тенденции и технологии в индустрията. Тези сътрудничества позволяват на курсистите ни да придобият практически опит и познания от реалната работна среда, което повишава тяхната готовност за пазара на труда в областта на ИТ.

С новите си партньорства, Advance Academy не само повишава качеството на своите програми, но и укрепва водещата си позиция в ИТ образованието, като в крайна сметка помага на курсистите си да постигнат професионалните си цели в постоянно развиващия се технологичен пейзаж.

Advance Academy и CSoft 

Партньорството между Advance Academy и CSoft е основано на общите ни ценности за иновации, качествено образование и развитие на бъдещи технологични лидери.

Като използва богатия си опит в разработването на технологични решения, които предвиждат и надхвърлят нуждите на клиентите, CSoft предоставя безценен модел за обучение на начинаещи ИТ специалисти. Тяхната отдаденост към създаването на цялостни решения показва значението на цялостния подход към решаването на проблеми в технологичната индустрия. 

Advance Academy и NexGen

NexGen внася в партньорството богат опит в създаването на комплексни аудио/видео/комуникационни системи за съобщения, платформи за системно администриране и платформи за резервации. Ангажиментът им за 98% точност на оценките на проектите и навременна доставка отразява тяхната отдаденост на върхови постижения и надеждност.

С фокус върху отворената двупосочна комуникация NexGen гарантира, че техните дигитални решения напълно съответстват на бизнес нуждите и очакванията, като предлага ценен модел за важността на прецизността и удовлетвореността на клиентите при разработването на проекти.

С поглед напред

Сътрудничеството между Advance Academy, CSoft и NexGen е нещо повече от партньорство - то е ангажимент за насърчаване на хората с амбиция да навлязат в ИТ сферата. Чрез интегриране на проекти от реалния свят, стажове и пряко наставничество от ветерани в бранша, ние осигуряваме интерактивно и задълбочено обучение, което надхвърля традиционните граници на образованието. Поставяйки нови критерии за високи постижения и релевантност към индустрията, ние гарантираме, че нашите курсисти са не просто подготвени за бъдещето, но и готови да го променят.