We are legion

Успешните истории на завършилите Адванс Академи са пряко свързани с вдъхновителите, будителите и най-ценния ресурс на академията - нашите преподаватели. Специалисти, които работят по международни проекти, разработват корпоративни решения, но са винаги готови да предадат знанията си на всички желаещи да станат част от света на ИТ.

Ние от Адванс Академи винаги търсим вдъхновители, с желание да ни помогнат в развитието на ИТ сектора във Варна. Хора, които вярват, че и извън София има живот и са готови да предадат знанията си на следващите ентусиасти, които искат да се учат и развиват. Ако вярвате в нашите ценности, ако смятате, че можете да работите с хора и винаги сте искали да застанете от другата страна в учебната зала, то нека се запознаем.

Стани част от екипа

Нашите Преподаватели

Преподавател Станислав

Станислав Digital Marketing Expert

Повече за мен
Преподавател Виктор

Виктор Senior Full Stack Developer

Повече за мен
Преподавател Паскал

Паскал Web E-commerce Еngineer

Повече за мен
Преподавател Явор

Явор Video Marketing Specialist

Повече за мен
Преподавател Калина

Калина Web Developer

Повече за мен
Преподавател Цветан

Цветан SEO Team lead

Повече за мен
Преподавател Стефани

Стефани Marketing Specialist

Повече за мен
Преподавател Тихомир

Тихомир Web Developer

Повече за мен
Преподавател Даниела

Даниела Web Developer

Повече за мен
Преподавател Силвия

Силвия Senior JavaScript Developer

Повече за мен
Преподавател Теодора

Теодора Web Developer

Повече за мен
Преподавател Веселин

Веселин Web Developer

Повече за мен
Преподавател Светослав

Светослав Front-End Developer

Повече за мен
Преподавател Бетина

Бетина Marketing Specialist

Повече за мен
Преподавател Мартина

Мартина Graphic Design and Communications

Повече за мен
Преподавател Аннa

Аннa JAVA Developer

Повече за мен
Преподавател Елица

Елица QA инженер

Повече за мен
Преподавател Симеон

Симеон Application Developer

Повече за мен
Преподавател Женя

Женя QA Specialist

Повече за мен
Преподавател Николай

Николай Програмист

Повече за мен
Преподавател Ирина

Ирина Web Developer

Повече за мен
Преподавател Теодор

Теодор Web Developer

Повече за мен
Преподавател Антон

Антон Javascript Developer

Повече за мен
Преподавател Вадим

Вадим JavaScript Developer

Повече за мен
Преподавател Гергана

Гергана PPC Specialist

Повече за мен
Преподавател Смилен

Смилен Маркетинг директор

Повече за мен
Преподавател Веселин

Веселин Quality Assurance специалист

Повече за мен
Преподавател Тонислав

Тонислав Product Technical Lead

Повече за мен
Преподавател Христина

Христина Email Marketing Specialist

Повече за мен