#DYK with AdvanceAcademy.bg - Статия 12

#DYK with AdvanceAcademy.bg - Статия 12
14 дек 2018
1327 преглеждания

История на програмния език

Какво е програмен език?

Това е изкуствен език, с чиято помощ на различни машини (предимно компютри) и устройства се пишат компютърни програми. Целта им е да извършват изчисления или алгоритми, да изпълняват зададени функции, да споделят информация.

Каква е историята на програмните езици?

Първите езици за програмиране се появяват през 40-те години на миналия век, но става ясно че те имат нужда от подобрения. През 50-те години е разработен един от първите езици, предназначен да задава инструкции на компютър, известен е под името Plankalkül – използван за научни изследвания. В рамките на следващите две  десетилетия са разработени редица други езици, от които всеки следващ подобрява предходния. Сред тях са: AUTOCODE (1952 г.); IPL (1954 г.); FORTRAIN (1957 г.) – въвежда основни техники, които се използват и днес; LIST (1958 г.) – език за моделиране, използван при изкуствения интелект; CABOL (1959 г.) – език от трето поколение, който все още се употребява; Logo (1968 г.) – предназначен е предимно за графични изображения; Pascal (1970 г.) – структурен език за програмиране, основната му цел била да служи за обучение.

Някои от езиците, създадени през 60-те и 70-те години, са предшественици на езиците, които се използват днес за програмиране. Такива са: B (1969 г.); C (1972 г.) – език за програмиране с общо приложение; Smalltalk (1972 г.) – обективно-ориентиран език за малки, помощни програми; SQL (1978 г.) – език предназначен за създаване, видоизменяне, извличане и обработване на данни.

През 80-те години се набляга на подобряване на вече съществуващите езици от колкото създаването на нови такива. Някой от по-отличаващите се езици са: C++ (1980 г.)- обективно-ориентиран език от високо ниво, базиран на езика C; Objective C (1986 г.)– обективно-ориентиран рефлексен език; Perl (1987 г.)– универсален, интерпретативен език.

С появата на интернет през 90-те години, започва и разработването на новите програмни езици. Тогава се появява обективно ориентирания език JavaScript (1995 г.) – добавя функционалност, използва се на повечето Уеб браузъри; PHP (1995 г.) - скриптов език върху сървърната страна, проектиран за създаване на сървърни приложения и динамично уеб съдържание; JAVA (1995 г.) – обективно ориентиран и стоящ в основата на почти всеки тип мрежови приложения.

През следващите години по-важните езици, които се разработват са: C# (2001 г.) – разработен от Microsoft, обективно-ориентиран език; Groovy (2003 г.) – динамичен, обективно-ориентиран език със сходни на други скриптови езици черти; F# (2005 г.) – обективно-ориентиран функционален език; Dart (2008 г.) – използва се за изграждане на уеб сървър, настолни и мобилни приложения; Swift (2014 г.) – програмен език създаден от Apple за разработване на приложения за iOS и iMAC.

Съществуват много езици, които не спират да се развиват и подобряват. Ако искате и Вие да овладеете езиците за програмиране, научете повече за актуалните ни курсове и кога стартират те advanceacademy.bg