Индивидуални уроци по програмиране за деца. Какви са предимствата?

Индивидуални уроци по програмиране за деца - Какви са предимствата?
  • 827 преглеждания

Всички знаем, че уроците по програмиране за деца са едно от най-полезните занимания. Не само защото те започват от рано да развиват професионални умения, но и защото тези уроци допринасят за изграждането на техните лични качества и меки умения.

Но знаем, че онлайн обучението днес е едно голямо предизвикателство за малчуганите, защото тяхното внимание рядко бива задържано от учителя за повече от 30 минути. Но истината е, че това се случва само когато учителят е един, а децата са много…

Ние от Advance Academy намерихме начин как да задържим вниманието и интереса на децата дори и в онлайн среда. - Чрез Индивидуалните уроци по програмиране за деца. Днес ще ви разкажем повече за тях и какви са предимствата на тези часове. 

Какво са Индивидуалните уроци по програмиране за деца на Advance Academy?

Освен обучения по програмиране и дигитален маркетинг ние от Advance Academy провеждаме и курсове и уроци по програмиране за деца.

Обученията са както онлайн, така и присъствено във Варна. Но от нашия опит и наблюдения установихме, че груповите онлайн обучения при децата не са толкова ефективни, колкото присъствените. Поради тази причина се появиха и Индивидуалните уроци по програмиране за деца.

В Advance Academy индивидуалните уроци са съобразени спрямо интересите, познанията и възрастта на децата:

При тези уроци едно дете работи с един преподавател, като може да бъде онлайн обучение или присъствено във Варна. Но нека видим какви са предимствата на това обучение по програмиране за деца.

Какви са предимствата на Индивидуалните уроци по програмиране за деца на Advance Academy?

1. Децата не се разсейват, толкова лесно, колкото в груповите обучения.

По време на индивидуалните уроци по програмиране за деца ние от Advance Academy забелязахме, че децата се фокусират много по-лесно, отколкото когато са в групови курсове. Това е така защото няма толкова много причини да се разсейват. Диалогът, който се води по време на урока по програмиране за деца, винаги е ангажиращ и интересен, което още повече печели вниманието на детето. 

2. Вниманието на преподавателя е насочено към един ученик.

Както в училище, така и в извънкласните обучения е невъзможно преподавателя да обърне пълно внимание на всяко едно дете от групата. Но пък в индивидуалните уроци не само че е възможно, но е и едно от най-значимите неща. При този метод на обучение преподавателя мисли и комуникира само с едно дете, което допринася за неговото разбиране, усвояване на материала, както и предразполага ученика по-лесно да говори за своите възникнали проблеми. Дори и онлайн обучението няма минуси в това отношение, защото комуникацията е по време на целия индивидуален урок. 

3. Учебният процес се движи спрямо темпото и разбирането на ученика. 

Тъй като Индивидуалните уроци по програмиране за деца се основават на диалога между един преподавател и един ученик, не е възможно детето да остане с недоразбрана информация. Учебният план се движи с темпото на детето, което прави индивидуалните уроци още по-персонализирани.

4. Обратната връзка от преподавателя също е персонална.

Отново благодарение на това, че индивидуалните уроци са диалог между детето и преподавателя, обратната връзка също е персонална. С внимание и отношение се следи индивидуалния прогрес на ученика, като се отделя необходимото време за редакция на допуснатите грешки и обсъждането на възникналите въпроси.

Ако вашето дете иска да стартира ново извънкласно занимание, иска да създава и харесва технологиите, то индивидуалните уроци по програмиране за деца на Advance Academy са един страхотен избор.