Каква е ползата от STEM обучение за децата

STEM за деца
  • 6248 преглеждания

Science, technology, engineering and mathematics (наука, технологии, инженерство и математика) или съкратено STEM. Това е учебна програма базираща се върху четирите водещи дисциплини в 21 век, като вместо да се изучават поотделно се интегрират в една цялостна програма за обучение, която поставя акцент върху подготовката на бъдещите поколения да бъдат успешни в кариерата си. Изследвания в областта на образованието сочат, че децата с уменията, придобити от STEM образованието, често надхвърлят постиженията си във всяка област от професионалното си развитие в сравнение с тези, придържащи се към традиционните методи на обучение. Те се научават от рано, че всяко нещо има взаимовръзка с друго благодарение на ясно проявената интеграция на четирите науки в едно.
Търсенето на работодателите за STEM квалификации и умения е голямо и ще продължи да се увеличава в бъдеще. В момента 75 на сто от работните места в най-бързо развиващите се индустрии изискват работници, притежаващи STEM умения.
Умения, получени от STEM образованието:
Фокус се поставя върху практическото обучение, а не сухата и скучна за учениците теория. Идеята на STEM е знания, които могат да се приложат в реалния свят и ежедневието, разработването на различен набор от уменията на 21 век, като математика и информационни технологии, и развитието на креативно мислене.
Уменията на 21-ви век включват медийна и технологична грамотност, висока производителност, социални умения, добра комуникация, гъвкавост и инициативност. Допълнителните умения, които децата ще постигнат чрез STEM образование включват решаване на проблеми, критично мислене, креативност, любопитство, вземане на решения, лидерство, предприемачество, приемане на неуспех, рационализация, логическо мислене и други. Независимо от бъдещия кариерен път, който биха избрали, тези умения са основополагащи към подготовката им да бъдат сред успешните иноватори на новото време. А и не само… Тези качества ще им послужат също и в личен план - ще станат по-организирани, отговорни и хармонични.
Как да подготвим бъдещите поколения да бъдат иноватори:
В наши дни рядко се случва да срещнем професия, която изисква само един тип набор от умения. Ние възрастните сме научили това от горчивия си опит. Чрез СТЕМ обучението можем да подготвим децата от рано за реалната среда и предизвикателствата, които им предстоят. По един интересен и дори забавен начин те ще придобият знания, умения и свобода на креативното им мислене. Подготовката на днешните деца да станат новатори и изобретатели на утрешния ден започва с модерното образование. Адванс Академи разработи една от най-успешните авторски STEM програми за ученици от 1 до 12 клас. Над 400 деца от всички възрасти преминаха успешно обученията на най-голямата Софтуерна Академия в Източна България.
За най-малките програмисти сме подготвили уроци за разработка на игри и анимации, създаване на мобилни приложения и управление на дронове и програмиране на роботи в програмата Computer Science за деца 1-7 клас. А за по-големите - разработка на уеб сайтове, мобилни приложения и игри в програма Web Development за ученици 5-12 клас