Какво е cloud computing? За какво служи Microsoft Azure?

Какво е cloud computing? За какво служи Microsoft Azure?
  • 113 преглеждания

Cloud Computing e вече задължителна част от ИТ индустрията, осигурявайки достъп до изчислителни ресурси през интернет.

Вместо да разчитат на физически хардуер, фирмите вече могат да използват услуги като съхранение, изчисления и бази данни, хоствани онлайн.

Microsoft Azure е една от водещите платформи за cloud computing, предлагаща широк набор от услуги, които помагат на организациите да създават, внедряват и управляват подобен тип приложения.

В днешната статия ще обясним какво представляват т.нар. изчислителни облаци, как работят и ще разгледаме основните характеристики и предимства на Microsoft Azure.

В края на статията ще сте напълно наясно защо тези технологии са от съществено значение за съвременните ИТ специалисти.

Какво е Cloud Computing?

Cloud Computing представлява предоставяне на различни услуги чрез интернет. Тези услуги включват съхранение на данни, изчислителна мощност, бази данни, мрежи, софтуер и др.

Вместо да притежават и поддържат физически сървъри и центрове за данни, организациите могат да получат достъп до тези ресурси при поискване от доставчик на cloud computing услуги.

Основни характеристики на cloud computing

1. Самообслужване при поискване (on demand): Потребителите могат да получават достъп до изчислителни ресурси при необходимост без човешка намеса от страна на доставчика на услуги.
  
2. Широк достъп до мрежата: Услугите са достъпни онлайн и могат да се ползват чрез от различни устройства като лаптопи, мобилни телефони и таблети.
  
3. Разпределение на ресурси: Доставчиците обединяват изчислителни ресурси, за да обслужват множество клиенти, използвайки multi-tenant model. Така различните физически и виртуални ресурси се разпределят и пренасочват динамично в зависимост от търсенето.
  
4. Гъвкавост: Ресурсите могат да се увеличават или намаляват бързо и ефективно, понякога автоматично, за да се справят с промените в работното натоварване.
  
5. Измерване на потреблението: Cloud системите автоматично контролират и оптимизират използването на ресурсите. Това означава, че плащате само за това, което използвате.

Видове Cloud Computing

1. Инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service / IaaS): Предоставя виртуализирани изчислителни ресурси през интернет. Потребителите могат да наемат виртуални машини, хранилища и мрежи. Примерите включват EC2 на Amazon Web Services (AWS) и виртуални машини на Microsoft Azure.

По-просто обяснено, мислете за IaaS като за наемане на виртуални компютри и място за съхранение от бизнес, който предоставя такъв тип cloud computing услуги, вместо да купувате физически хардуер.

Представете си, че имате нужда от сървър, за да стартирате приложение. С IaaS можете бързо да настроите виртуален сървър от доставчик като Microsoft Azure или Google Cloud, да го използвате според нуждите си и да плащате само за ресурсите, които потребявате.

2. Платформа като услуга (Platform as a Service / PaaS): Предлага хардуерни и софтуерни инструменти през интернет, обикновено за разработване на приложения. PaaS доставчиците хостват хардуера и софтуера на собствената си инфраструктура. Примерите включват Google App Engine и Microsoft Azure App Services.

Тоест PaaS бизнесите предоставят не само хардуера, но и операционните системи, базите данни и инструментите за разработка, от които се нуждаете, за да създавате, тествате и внедрявате приложения.

3. Софтуер като услуга (Software as a Service / SaaS): Доставя софтуерни приложения по интернет на абонаментна основа. Доставчикът управлява инфраструктурата и платформите, на които се изпълняват приложенията. Примерите включват Google Workspace и Microsoft Office 365.

Иначе казано, вместо да инсталирате софтуер на компютъра си, влизате в уеб услуга, за да използвате приложения като електронна поща, текстообработка и съхранение на файлове. SaaS доставчикът се грижи за цялата поддръжка, така че винаги да разполагате с най-новата версия.

Предимства на cloud computing

1. Разходна ефективност: Намалява разходите за закупуване на хардуер и софтуер и за създаване и управление на центрове за данни.
  
2. Мащабируемост: Позволява на бизнесите да увеличават или намаляват ИТ процесите си в зависимост от нуждите си.
  
3. Производителност: Осигурява висока производителност, тъй като основните cloud услуги работят в световна мрежа от сигурни центрове за данни.
  
4. Скорост и гъвкавост: Осигурява огромни количества изчислителни ресурси за минимално време, като предоставя на фирмите голяма гъвкавост и премахва натиска при планирането на капацитета.
  
5. Сигурност: Предлага набор от политики, технологии и контрол, които укрепват сигурността, като защитават данните, приложенията и инфраструктурата от потенциални заплахи.

Разбира се, за да можете да се възползвате от cloud computing услуги, трябва първо да имате уменията да създадете приложение. С това може да помогнат курсовете по програмиране с JavaScript, Java и Python на Advance Academy.

Какво е Microsoft Azure?

Microsoft Azure, обикновено наричана Azure, е платформа и услуга за cloud computing, създадена от Microsoft.

Тя предлага широк набор от облачни услуги, включително такива за изчисления, анализи, съхранение и мрежи.

Потребителите могат да избират от тези услуги, за да разработват и разширяват нови приложения или да прехвърлят съществуващи приложения в публичния cloud.

Ключови характеристики на Microsoft Azure

1. Изчислителни услуги: Azure предлага разнообразни изчислителни услуги, включително виртуални машини и cloud услуги, за стартиране и управление на приложения.
  
2. Услуги за съхранение: Предоставя мащабируеми решения за съхранение в облака за архивиране на данни. Azure Storage включва съхранение на неструктурирани данни, файлове, таблици и други.
  
3. Мрежа: Azure Networking ви позволява да управлявате мрежовата си инфраструктура, включително виртуални мрежи (VNet), балансьори на натоварването и пр.
  
4. Услуги за бази данни: Azure предлага напълно управлявани релационни, NoSQL и in-memory бази данни, включително Azure SQL Database, Azure Cosmos DB и Azure Database for PostgreSQL.
  
5. Изкуствен интелект и машинно обучение: Услугите Azure AI and Machine Learning позволяват на потребителите да изграждат, обучават и внедряват модели за машинно обучение и да интегрират възможностите на AI в приложения.
  
6. Инструменти за програмисти: Azure предоставя набор от инструменти и услуги за разработчици, като Visual Studio, Azure DevOps и GitHub.
  

7. Мениджмънт и управление: Инструментите за управление на Azure ви помагат да управлявате вашите cloud и локални ресурси, включително Azure Portal, Azure Resource Manager и Azure Automation.

За какво се използва Microsoft Azure?

1. Хостинг и управление на приложения: Azure може да хоства и управлява уеб приложения, API и мобилни приложения, като осигурява стабилна инфраструктура за поддръжка на тези услуги.
  
2. Съхранение на данни и архивиране: Предлага мащабируеми и сигурни решения за съхранение на данни за архивиране и възстановяване след загуба.
  
3. Големи данни и анализи: С помощта на инструменти като Azure Synapse Analytics и Azure Data Lake бизнесите могат да анализират големи обеми от данни и да получат полезна информация.
  
4. Разработване и тестване: Microsoft Azure осигурява набор от среди за програмистите, чрез които те да изграждат, тестват и внедряват на приложения.
  
5. Интернет на нещата (IoT): Услугите Azure IoT позволяват на организациите да свързват, наблюдават и управляват обекти на IoT.

Като начинаещ ИТ специалист разбирането на cloud computing и Microsoft Azure е от решаващо значение за развитието на кариерата ви.

С нарастващото потребление на облачните технологии придобиването на умения в тези области ще ви отвори многобройни възможности и ще ви позволи да допринесете ефективно за успеха на вашата организация.