Какво е обектно-ориентирано програмиране? Класове и обекти

Обектно-ориентираното програмиране илюстрация
 • 2913 преглеждания

Искаш да станеш програмист? Знаеш, че вниманието ти се влече от технологиите и програмния код, но не знаеш как да избереш един от многото езици за програмиране? Е ние имаме идея. Ако се запознаеш с естеството на различните видове компютърни езици, методите, принципите и приложенията им, то ще вземеш решението много по-лесно. Нали? Нека те въведем тогава в обектно-ориентираното програмиране. В тази статия ще разгледаме:

 • Какво е обектно-ориентирано програмиране?;
 • Какво е клас в ООП?;
 • Какво е обект в ООП?;
 • Пример за клас и обект;
 • Най-търсения обектно-ориентиран език за програмиране.

Какво е ООП?
Обектно-ориентираното програмиране е компютърно програмиране от високо ниво. Защо е толкова често срещано и търсено ли? - Защото може да се прилага както в програмиране за големи софтуерни системи, така и за по-прости. То не е пряко свързано с конкретен програмен език, а по-скоро е стил и метод за писане на програмен код и разработка на програма. Методологията на обектно-ориентираното програмиране се състои в това, че програмният код се изгражда от елементи наречени обекти и класове. Те са градивни елементи, които са построени в независимост един от друг. Задачата на програмиста е да ги интегрира в една обща конструкция (програмен код), където тези елементи ще взаимодействат помежду си, спрямо зададените от него правила. При ООП програмата се гради около обекти данни и обекти, вместо около функции и логика.

Какво е клас в програмирането?
Клас в ООП е основна градивна част. Той представлява дефиницията на една група от обекти. Класът може да се приеме като шаблон. Той съдържа данни, описващи състоянията на обекта, методи, описващи поведението и начини за промяна на свойствата на обекта.

Какво е обект в програмирането?
Обект в ООП е простата единица в структурата програмния код. Всеки обект принадлежи към един клас в обектно-ориентираното програмиране. В обекта се съдържат както описващите го данни, така и методите за обработка на тези данни. Или по подробно обектът в ООП съдържа: 

 • Атрибути и характеристики на обект - отразяват неговото състояние и свойства;
 • Методи и действия на обект - отразяват неговото поведение и реакция при взаимодействието му с други обекти;
 • Име на обект - даващ му идентичност и уникалност, чрез които става възможно да взаимодейства и с други обекти.

Пример за клас и обект:
Можем да опишем един от типовете хора във фирмата - служител. Служителите във фирмата се различават по име, възраст, пол, позиция във фирмата, работна дейност, телефонен номер, e-mail, поведение и други, но всеки от тях притежава гореизброените характеристики, въпреки че са различни.
Нашият клас в случая е “служител”.
Обектът в случая ще е служителят - Иван Иванов. 
А нашият шаблон от специфики ще изглежда така:

 • Име;
 • Възраст;
 • Пол;
 • Позиция във фирмата;
 • Работна дейност;
 • Телефонен номер;
 • e-mail…

Кой е най-разпространеният обектно-ориентиран програмен език?
Двата компютърни езика държащи челните места в класацията по най-използвани езици за ООП са Java и Python. Те не отстъпват и местата си в топ 5 сред най-използваните програмни езици за последните 3 години. 
Java е толкова популярен език за програмиране поради ред причини като най-вече това, че:

 • Веднъж написан код на Java, може да се възпроизвежда на множество различни устройства;
 • Java е един от официалните езици за разработка на най-разпространената операционна система Android;
 • Той предоставя стабилност способност за обработка на данни.

Ако си решил, че обектно-ориентираното програмиране ще ти се отдава, то ние от Advance Academy имаме перфектното обучение за теб - Професионална програма Java Development - ниво Junior. Задай началото на твоята нова кариера, която ти носи удоволствие. Започни сега с Advance Academy и се превърни в младши Java разработчик.