SWOT анализ - Какво е и как се прави?

СЛОТ анализ, SWOT анализ, SWOT матрица, СЛОТ матрица, Какво е SWOT анализ? Как се прави СЛОТ анализ
  • 3009 преглеждания

Виждате един успешен бизнес, който предлага страхотни продукти по иновативен и красив начин. Сигурно си мислите: “Тези хора са много креативни и заради това бизнесът им е страхотен” Да, те със сигурност са вложили много творчество и любов. Но истината е, че зад един успешен бизнес се крие много повече от креативност и добри идеи. Важни са подготовката, анализите и стратегиите. Но как се прави всичко това?

Едно от първите неща, което е необходимо да направите при стартирането на един бранд е SWOT анализ. Това е процесът, в който вие ще установите кои са силните и слабите страни на вашия бизнес и ще можете да изградите своята стратегия по най-добрия начин. Този процес ще ви бъде полезен дори и в изграждането на вашия онлайн маркетинг, затова не трябва да го подценявате. Днес ще ви разкажем повече за СЛОТ анализа, какво представлява и как се прави.

Какво е SWOT анализ?

SWOT анализът е процес на стратегическо планиране, който ще ви помогне да разберете кои са предизвикателствата за вашия бизнес, как можете да ги преодолеете и какви нови възможности има пред вас. SWOT е абревиатура, идваща от Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. В този процес се изясняват кои са силните и слабите страни на бизнеса, какви са възможностите и потенциалните заплахи. Това ще ви помогне не само за планирането на вашето бизнес развитие, но и за маркетинг плана, който ще предстои да изготвяте.

Как се прави SWOT анализ?

Днес ще минем стъпка по стъпка през процеса по изграждане на един СЛОТ анализ. Ако работите в екип, би било полезно заедно да изградите и анализа на вашия бранд.

Първият етап е да създадете вашата SWOT матрица. Тя се състои от 4 списъка, като в единия ще записвате вашите силни страни, в следващия вашите слаби страни, в третия вашите възможности и в четвъртия заплахите.

Важно е да ги подредите по правилния начин, защото ще усетите колко много ще ви помогне тази подредба в процеса на писане. Всеки от списъците ще ви е от помощ да пишете останалите.

Също така тази матрица, ще ви покаже кои са вътрешните и външните фактори, които се отразяват на вашия бранд. 

  • Вътрешните фактори са тези, които се изписват в първите две квадратчета от вашата матрица - Силни и слаби страни. Тук можете да напишете неща свързани с процесите, екипа и всичко случващо се във вашата организация.
  • Външните фактори са тези, които се изписват във втория ред - възможности и заплахи. Тук можете да напишете неща свързани с пазара, конкурентите, аудиторията.
СЛОТ анализ, SWOT анализ, SWOT матрица, СЛОТ матрица

Какво включва СЛОТ анализа?

SWOT анализът е метод, който се прилага както в малките и тъкмо стартиращи бизнеси, така и в големи компании. Въпреки че със сигурност анализа варира спрямо мащаба на бизнеса, той винаги включва следните 4 категории:

Силни страни - Strengths

Силните страни описват това, с което един бранд се отличава от всички останали. Тук може да е описано например лоялност на клиентите, добра организация на процесите, иновативни продукти, добро позициониране, страхотен екип. Ако вие работите в екип, описването на силните страни ще ви бъде още по-лесно. Не забравяйте да сменяте и гледните точки - опитайте се да опишете бранда и през погледа на клиента или конкурента.

След като ги опишете със сигурност ще се родят много идеи в главата ви как да използвате тези резултати - например в следващата digital marketing кампания.

Слаби страни - Weaknesses

Слабите страни са тези, които спират бизнеса да се развива и дори да работи на оптимално ниво. Това са областите вътре в организацията, тези, които брандът трябва да подобри. Това е може би най-сложната част от SWOT матрицата, защото е трудно да говорим за слабостите ни, но е важно да сте честни и обективни. За да разберете кои са слабите ви страни, трябва да си зададете въпроси като:

  • Какво можем да подобрим?
  • В коя област от работата имаме най-малко ресурси?
  • Какво другите биха видели като наша слабост?

Описвайки слабостите си черно на бяло и обсъждайки ги с вашите бизнес партньори или маркетинг екип, ще можете да стигнете до решенията на проблемите много по-бързо.

Възможности - Opportunities

В този списък ще изведете тези неща, които са от помощ за положително развитие на вашия бизнес. Това са отворените врати и шансовете, които са възникнали извън организацията (външни фактори), но могат да помогнат за постигането на вашите цели. Възможностите могат да бъдат развитие на пазара, който вие обслужвате, неочакван ръст в търсенето на продукти/услуги от вашия вид, развитие на технологиите, с които вие работите, поява на нови тенденции. Важно е да следите винаги какви са вашите възможности, за да планирате вашите бизнес и маркетинг стратегии.

В процеса на описване на всички възможности ще забележите как креативното ви мислене ще се активира. Ще започнат да се появяват всякакви идеи за това как да се възползвате от тези възможности.

Заплахи - Threats

В тази част от Слот матрицата са включени всички външни фактори, които могат да повлияят негативно на вашата работа. Хубаво е да предвиждате потенциалните заплахи и винаги да имате предварителен план за предотвратяването им. Тук се включват неща като загуба на служители, проблеми с ресурсите, проблеми с доставки и тн. Помислете и за пречките, с които може да се сблъскате при пускането на вашия продукт на пазара. Тук можете да си зададете въпроси като:

  • Какви са заплахите от вашите слабости?
  • Какво може да ви навреди?
  • Какво може да попречи на маркетинг кампаниите на вашия бранд?

С помощта на SWOT анализа вие ще разберете къде се намира брандът ви в момента. Това е ключова стъпка преди изграждането на нова бизнес и маркетинг стратегия. Ще разберете кое работи за вас и кои са вашите препятствия. След като разгледате и 4-те аспекта ще знаете какво да подобрите, кои са силните ви страни, кои са слабостите ви и от кои заплахи е необходимо да се пазите.

Advance Academy е най-модерната ИТ академия в Източна България. Освен обучения по програмиране в портфолиото са включени и професионални курсове по дигитален маркетинг. Ако вие мечтаете да се развивате в Маркетинг индустрията или имате стартиращ бизнес, то курсът Digital Marketing Basics ще ви насочи в посоката към вашите реализирани мечти. Запиши се сега!