Целогодишна програма за деца 1-4 клас

Wix курс

Програмиране на Scratch за деца

Scratch курс

Първи стъпки в практическото програмиране