Курсистите от PHP Fundamentals курса получиха своите Сертификати и Удостоверения след успешно положени изпити!

 

Пожелаваме им много успехи като Back End Developer!

 

Благодарим на преподавателите Даниел Донев, Пламен Пенчев и Стефан Кършев, че запознаха всички от тях с основите на програмирането и особеностите на PHP езика.