Agile методология - какво е и как се прилага в разработката на софтуер?

agile-metodologiya-kakvo-e-i-kak-se-prilaga-v-razrabotkata-na-softuer
  • 1251 преглеждания

За едни, Agile методологията е набор от принципи, а за други начин на мислене и дори философия. Едно е ясно - тя става все по-разпространена в софтуерното инженерство и дори намира път в други сфери на бизнеса. И има защо 🙂

  • 86% от международните разработчици на софтуер използват Agile методология;
  • Екипите, практикуващи Agile, са с 25% по-ефективни;
  • След въвеждане на Agile компаниите имат средно 60% ръст на приходите и печалбата.

В днешната статия ще разгледаме подробно какво е agile, какво включва като техники, какви са принципите, предимствата и недостатъците на методологията. Ако си готов да се впуснеш в света на гъвкавото разработване на софтуер, тук е всичко, от което имаш нужда.

Какво е Agile?

Agile в буквален превод значи “пъргав, подвижен, движещ се бързо и лесно”. На български използваме термина “гъвкава методология”, когато говорим за agile methodology.

Под гъвкава методология се има предвид адаптивен метод за разработка на даден продукт, който да издържа на динамиката и промени. А в софтуерното инженерство има много и от двете.

Agile методологията става официален термин най-вече чрез публикуването на Манифест на гъвкавите технологии през 2001 година. В него се съдържат ценностите и принципите, които стоят зад Agile.

Основната разлика на Agile в сравнение със стандартни подходи като Waterfall е въвеждането на повтарящи се процеси, от които да излизат готови части от продукта, вместо целия продукт. Това се нарича итерация (повторение).

Нека вземем за пример разработването на нов уебсайт. Стандартно, разработчиците ще седнат с клиента, ще обсъдят идеята и ще подпишат договор. След това ще създадат подробен план за действие и ще си дадат краен срок за предаване на финалния продукт.

При разработката ще се следва ясна йерархия и последователност на действията. Ще се направи дизайн, този дизайн ще се превърне в код и накрая ще резултира в готовия уебсайт. След това той ще бъде тестван и представен на клиента.

Къде в тази верига обаче остава място да въвеждане на новости и промени? Тук се намесва Agile методологията.

Вместо върху цялостен продукт, Agile екипите работят на кратки интервали от време по различни функции и елементи. Когато един от тях е готов, се представя на клиента. Т.е. екипите ще направят първо началната страница, след това ще създадат магазин или блог.

Клиентът, виждайки скорошен резултат от идеите си, се чувства спокоен и удовлетворен, че има движение по проекта му. Отделно, могат да му хрумнат нови идеи или пък да не хареса нещо, от което е мислел, че има нужда.

В Agile това не е проблем, защото идеята на методологията е да гъвкава при възникнали промени. Разработчиците ще могат да нанесат новостите без това да значи промяна на вече готов продукт.

Кои методи влизат в категорията Agile?

На първо място е редно да споменем Scrum - може би най-известната система за прилагане на Agile методология. Накратко, при нея екипите избират една или повече функции, описани от клиента (продуктов баклог), и работят по тях в периоди от 1-4 седмици (спринтове). След това представят резултатите си на клиента и ревизират как да подобрят следващия работен период.

Друг известен подход е Канбан. При него се цели визуализация на интелектуалната дейност. Това се прави с таблици и карти. Колоните в таблицата са с категории като “задачи за правене”, “задачи в процес на разработка”, “задачи за проверка” и т.н. Картите са самите задачи.

Съществува и т.нар. Екстремно програмиране. При него кодът се пише “за днес, а не за утре”. Това значи, че фокусът на работа е върху създаването на нещо работещо сега, независимо дали утре ще има нужда от промяна или редизайн. Започва се от разработката на прости функции и елементи, които в последствие се допълват и усъвършенстват.

Принципи на Agile методологията

Както споменахме по-горе, при създаването на Agile методологията и Agile Manifesto, се залагат основни принципи на идеята за гъвкав работен процес. Те са 12 на брой и всеки от тях е ключов за правилното разбиране и прилагане на Agile.

1. Удовлетвори клиентите чрез ранно и непрекъснато предоставяне на стойност

Основна концепция в agile методологията е това клиентът да получава резултати от инвестицията си често. Така той се чувства по-сигурен в работата на разработчиците и може да ги насочва по-ясно към това, което иска като краен продукт.

Просто казано, колкото по-често представяш работещ резултат пред клиента, толкова по-доволен е той.

Тези чести ъпдейти към клиента помагат и за прилагането на промени и допълнителни функции по време на самия процес на разработка. 

2. Приветствай промени дори в късен етап на развитие на проекта

Много от стандартните процеси по разработка на софтуер не са устойчиви, когато има промяна в плана. Нуждата от предварителна и текуща документация ги прави тромави.

Agile премахва този проблем като поставя основен фокус върху клиента и неговите нужди, а не върху предварителната подготовка.

3. Предоставяй стойност често

Освен че клиентът се чувства по-сигурен, когато вижда бърз резултат от проекта си, честото представяне на функции води и до по-голяма обратна връзка.

Така се премахват много потенциални проблеми, които не биха били забелязани другояче.

4. Осигурявай ежедневен контакт между различните екипи

Синхронизацията между различните екипи е жизненоважна за agile методологията. Всички трябва да работят в унисон, следвайки една обща цел - работещ продукт и доволен клиент.

Например когато дизайнерите, разработчиците и отдел “Продажби” са в постоянна връзка гарантираш, че всеки от участниците е напълно наясно със спецификите и прогреса на проекта.

5. Изграждай проекти с мотивирани личности

Този принцип на agile е основно фокусиран върху избягването на т.нар. Микромениджмънт. Накратко казано, ръководителят трябва да има пълно доверие в екипа и личностите в него, без да се меси излишно в работните процеси.

Методологията поставя акцент върху това, че мотивираните служители могат самостоятелно да работят ефективно, да запазят своята креативност и да постигат нужните резултати на време.

6. Най-ефективната комуникация е “лице в лице”

Често се случва онлайн комуникацията по чат или имейл да отнема твърде много време, а участниците в нея да стигат до конфликти поради недоразбиране.

Затова при Agile се поставя акцент върху честите срещи на живо. В днешно време, това включва и видео разговори.

7. Работещият софтуер е основна мярка за успех

В Agile методологията няма значение колко часа си работил, колко задачи си отметнал, колко код си написал и т.н. Единствения показател за успех е да представиш работещ продукт на клиента възможно най-скоро.

Фокусът е върху ранното представяне на работещи функции, а не на късното представяне на напълно завършен продукт. Не е нужно тези функции да са перфектни, нужно е просто да са действащи.

8. Поддържай устойчиво работно темпо

Този принцип е свързан с поставянето на реалистични крайни срокове за работа. Идеята за бързо предоставяне на стойност на клиента не бива да се бърка с претоварване на екипите и 24-часови смени.

Поставяйки реализируеми очаквания се предотвратява възможността от поява на burnout в разработчиците и се запазва мотивацията им за добра работа. 

9. Постоянното съвършенство подобрява гъвкавостта

Важен момент, който често бива забравян при Agile. Само защото трябва да се предоставят бързи резултати пред клиента, които не задължително са в завършен вид, не значи, че стремежът не трябва да е към идеален продукт.

Наред с разработката на функциите, разработчиците трябва да пазят в себе си и идеята за един перфектен краен резултат.

10. Простотата е от съществено значение

Agile методологията се стреми да намери най-бързия и пряк път към отличен резултат. Не се оценяват големи и времеемки усилия, а ефективни и работещи решения.

Това е и една от ключовите причини Agile да повишава продуктивността на екипите. Намирайки най-семплите начини за направата на това, което иска клиента, разработчиците развиват уменията си и са по-бързи в работата си.

11. Самоорганизиращите се екипи създават най-голяма стойност

Тази точка отново обръща внимание на даването на творческа и работна свобода на ангажираните в проекта екипи. Получавайки нужното доверие, хората в тях ефективно преценяват как, кога и с кого да свършат нужните задачи за добър резултат.

Така се премахват и негативите от йерархичната структура, като всеки член от екипите има равностойно мнение стига да е за благото на клиента. 

12. Оптимизирай работния процес за ефективност

Не винаги всичко върви по план, важното е да се оцени защо и как може процесът да се насочи отново в правилната посока. Все пак, Agile е гъвкава методология - тя приветства промени в името на ефективността.

Идеята за постоянно подобряване не важи само за продуктите, които се създават, но и за методите на тяхното създаване.

Предимства и недостатъци на Agile методологията

Като всяка друга система за работа, Agile има своите фенове и критици. В таблицата по-долу са събрани основните предимства и недостатъци на Agile методологията:

Предимства на AgileНедостатъци на Agile
Бърз достъп до пазара - с редовното пускане на нови функции и итеративния подход, потребителите получават резултати по-често.Трудно предвиждане на резултати - поради предразполагането за чести промени, трудно могат да се дадат крайни срокове за финализиране на крайния проект. Това може да е проблем и за планирането на разходите по разработката.
По-добро качество на крайния софтуер - тъй като промените и проблемите се решават по време на самата разработка, финалния резултат е по-усъвършенстван.Разсейване и объркване - множеството промени могат да затруднят идентифицирането на целите на разработката
Постоянна обратна връзка - честото представяне на готови функции и редовните срещи с клиента помагат да се получава по-подробна и полезна обратна връзка.Липса на документация - тъй като Agile приоритизира резултатите над планирането, описването на дейностите и промените остава на заден план.
Насърчава екипната работа - за agile комуникацията е ключова за всеки участник. Времеемки срещи - ежедневните срещи могат на моменти да забавят работния процес, вместо да са му от полза.

Ако все още имаш въпроси по темата за Agile методология или искаш да разбереш повече затова как работи на практика, ти препоръчваме да следиш за 1-седмичния семинар Agile Project Management на Advance Academy.