Scrum – Какво е, Как работи и Защо е невероятен

Scrum
 • 5107 преглеждания

Подобно на футболен, баскетболен или ръгби отбор, който тренира за голям мач, Scrum насърчава екипите или отборите да се учат чрез своя опит, докато работят по проблем, и да отразяват своите постижения и затруднения, за да се подобряват непрекъснато.

Но, преди да отговорим на въпроса „Какво е Scrum?”, нека първо да разберем неговата родителска концепция – Agile Project Management. Agile e framework, който е един от най-популярните подходи за разработване на софтуер. Той позволява на екипите да работят по-бързо и да доставят висококачествен продукт. Съществуват няколко различни подхода с Agile методологията, но Scrum е най-популярен.

Какво представлява framework-ът Scrum и къде се използва?

Scrum e framework, който помага на екипите да работят заедно. 

Целта на Scrum е да управлява сложни, много степенни проекти, като продукта бива реализиран на стъпки. Scrum е framework, която е „итеративна“, тъй като екипите разработват продукта на части. Във всяка итерация екипите работят по разработване на определени части на продукта, като например нови функции.

След всеки итерационен цикъл екипите получават обратна връзка и така бързо подобряват процеса на работа и продукта, докато изпълнят всички изисквания. В Scrum постигането на целта на проекта е отговорност на екипа. Всеки човек е отговорен за целия проект, а не само за своите задачи.

Scrum позволява бързото прогресиране чрез опита на екипа, предоставяйки гъвкавост за включване на нова информация и адаптиране към променящите се обстоятелства. По този начин можете да приспособите framework-а на Scrum към вашите нужди, въз основа на естеството на вашия проект.

Scrum се използва най-често от екипи за разработка на софтуери, но неговите функции и принципи могат да бъдат приложени към почти всички видове работа в екип. Това е една от главните причини поради, които Scrum е толкова популярен и невероятен.

Scrum има три основни компонента: Scrum Роли, Scrum Събития, Scrum Артефакти.

 1. Scrum роли
  Scrum определя три основни роли – Scrum Master, Product Owner (собственика на продукта) и Development Team (екипа за разработка). Това са единствените членове, считани за част от екипа на Scrum.
   
 2. Scrum Събитие
  Процесът по създаване на продукти със Scrum включва поставянето на поредица от събития, които водят до завършване на проекта.
   
 3. Scrum Артефакти
  Scrum Артефакти се отнасят до работата, обектите или документите включени в Scrum. Тези инструменти споделят информация и осигуряват проверка и адаптиране по време на проекта.

Самият framework на Scrum е лесен. Ролите, събитията и артефактите са лесни за разбиране. Ясното разграничаване на ролите и планираните събития гарантират успешната колективна работа през целия цикъл на разработване и развитие.

Ако искате да научите повече за Scrum, може да се запишете на семина Agile Project Management със SCRUM. Семинарът е разработен за всички софтуерни инженери, които искат да се запознаят с историята, подхода и философията на Agile, както и една от най-разпространените рамка от процеси – Scrum. По време на семинара ще научите как да определите продуктова стратегия и как да създадете пътека за изпълнение. Ще научите какво е Scrum базиран екип, както и какво представляват трите основни компонента на Scrum – роли, събития и артефакти. Ще разберете какво е Scrum Master, Product Owner и Development Team, както и защо Scrum е итеративен фреймуърк.

В рамките на часовете за упражнение ще се разделим на SCRUM екип от developers, Scrum Master и Product Owner, ще дефинираме и подредим Scrum артефактите на учебния проект, ще организираме backlog-а в спринтове и ще преминем на практика през целия процес по управление на изграждането на един софтуерен проект. Очакваме Ви!