Python Cheat Sheet за начинаещи програмисти

Python Cheat Sheet за начинаещи програмисти
 • 747 преглеждания

Python е универсален и впечатляващо функционален език за програмиране, който придоби широка популярност заради лесното си научаване и множество възможности.

Неговият прост синтаксис и достъпност го правят особено подходящ за начинаещи, но същевременно е достатъчно мощен за професионалисти, работещи в областта на уеб разработката, анализа на данни, машинното обучение и изкуствения интелект.

Вие обаче вероятно сте наясно с това, щом четете тази статия, и имате нужда от полезни ресурси, с които да подпомогнете развитието си като Пайтън програмист. Затова сме събрали най-ключовото от основи на програмирането с Python - важните термини и тяхната употреба.

Не забравяйте, че Advance Academy може да съдейства дори още по-ефективно на бързото ви навлизане в ИТ сферата с курс Python Development за начинаещи.

Основни команди в Python

Когато започвате работа с Python, запознаването с основните команди е от съществено значение, тъй като те формират основата на вашите умения за програмиране.

Тези команди помагат за изпълнението на прости задачи, като ви позволяват да манипулирате данни и да контролирате действието на вашите програми. Ето кои са основните команди, с които често ще се сблъсквате:

 • print(): От съществено значение за извеждането на данни на екрана. Тази функция помага при отстраняване на грешки, като позволява на програмистите да показват съдържанието на променливите и да разбират как данните преминават през програмата.
 • input(): Когато използвате input(), програмата ще спре и ще поиска въведени данни от потребителя. След това тези данни могат да бъдат съхранени в променлива. Tова е важен компонент за интерактивните приложения.
 • type(): Определя типа на даден обект. Познаването на типа на обект е от решаващо значение, тъй като той влияе върху начина на взаимодействие на променливите и върху операциите, които се извършват с тях.
 • len(): Често използвана при обработката на данни, тази функция връща броя на елементите в контейнер, което е полезно при цикли и условни оператори.
  del: Команда за изтриване, която премахва елементи от списък, речник или тупъл.
 • help(): Безценен инструмент за начинаещи и осигурява бърз начин да се разбере какво правят различните функции и как да се използват.

Променливи и типове данни

Променливите са градивните елементи на всеки език за програмиране, като служат за съхранение на данни, които могат да бъдат манипулирани. Python включва и няколко типа данни, които определят естеството на съхраняваните данни. Познаването им е от решаващо значение за ефективното програмиране и управлението на грешки:

 • Integer (int): Използва се за представяне на цели числа. Подходящ за броене на елементи, индексиране и др.
 • Плаваща точка (float): От съществено значение за всички изчисления, изискващи точност, тъй като включват десетична запетая.
 • Булеви (bool): Те представляват истинни стойности (True и False) и са от основно значение за потока на управление и вземането на решения в кода.
 • String (str): Стринговете са последователности от символи, използвани за съхраняване и представяне на текстови данни.
 • Списък (list): Динамични масиви, които са идеални за съхранение на колекции от елементи (които могат да се променят).
 • Тупъл (tuple): Неизменни последователности, които се използват, когато е необходима фиксирана колекция от елементи.
 • Речник (dict): Високоефективни таблици за асоцииране на уникални ключове към стойности, идеални за високоскоростни търсения и поддържане на връзки.

Контролни структури

Контролните структури направляват потока на вашите скриптове на Python, като позволяват на програмата да реагира по различен начин при различни условия или да повтаря действия.

Те са от решаващо значение за разработването на програми, които могат да се справят с различни задачи и да реагират на входни данни от потребителя:

 • if-elif-else: Тази структура, която е основа на вземането на решения в Python, помага за изпълнението на различни блокове код въз основа на определени условия.
 • Цикъл For: Това е основен елемент за повтаряне на последователност (като списък, тупъл или стринг), за да се изпълни даден блок от код многократно.
 • Цикъл While: Полезна за повтаряне на блок от код, докато се промени определено условие, често се използва за неограничено повторение.
 • Функционалност Break: Незабавно излиза от цикъл, което е особено полезно при вложени цикли.
 • Функционалност Continue: Прескача текущото повторение и преминава към следващата итерация на цикъла, което помага да се управляват сложни условия на цикъла.

Функции в Python

Функциите намаляват сложността и правят кода многократно използваем, те са от основно значение за разбиването на проблемите на по-прости и управляеми задачи.

Ефективното създаване и използване на функции може значително да подобри модулността и разбираемостта на вашия код.

Дефиниратено на функция става по следния начин:

def function_name(parameter1, parameter2):
   # Code to be executed
   return result

Модули и библиотеки в Пайтън

Модулите и библиотеките са това, което прави Python особено използваем; те ви позволяват да разширявате функционалността му и да използвате повторно кода в множество проекти, без да се налага да измисляте нови решения.

Разбирането как да ги използвате може да ви спести време и усилия и да ви позволи да се възползвате от опита на общността:

 • Модули: Мислете за модулите като за файлове, съдържащи код на Python, които можете да включите в проектите си.
 • Библиотеки: Колекции от модули, които заедно осигуряват функционалност за изпълнение на по-големи задачи, без да се налага да пишете собствен код от нулата.

Дебъгване и отстраняване на грешки

Отстраняването на грешки е изключително важно умение в програмирането. То включва идентифициране и отстраняване на грешки или дефекти във вашия код. Ето няколко съвета за ефективно отстраняване на грешки:

 • Използвайте print(), за да наблюдавате потока на вашата програма и да видите какви стойности се съхраняват във вашите променливи.
 • Използвайте debugger като “pdb”, за да поставите точки на прекъсване в кода си и да го изпълните ред по ред.
 • Използвайте инструменти за анализиране на код като PyCharm или Visual Studio Code, които предлагат вградена поддръжка за отстраняване на грешки.

Най-добри практики при програмиране с Python

И накрая, спазването на добри практики в кодирането е от съществено значение за писането на чист, ефективен и четим код. Това включва:

 • Именувайте вашите променливи, функции и класове ясно и кратко.
 • Използвайте коментари, за да обясните своя код.
 • Организирайте своя код в логически структури като функции и модули.
 • Пишете кратки функции, които правят само едно нещо.
 • Използвайте конвенции за именуване като snake_case за имена на променливи и CamelCase за имена на класове.
 • Форматирайте кода си последователно, като използвате интервали, празни редове и индикатори за табулация.

Започвайки с тези основи се надяваме, че Python вече не ви се струва толкова непознат. Въпреки че има много повече функции и концепции, които можете да научите, разбирането на основите ще ви даде старт в развитието ви като Пайтън програмист.