Python за начинаещи - основни термини и още

Python за начинаещи - основни термини и още
  • 94 преглеждания

Днес ще се потопим в очарователния свят на Python - език за програмиране, който става все по-популярен сред начинаещите програмисти и IT специалистите. С лесния си синтаксис и приложението му в множество индустрии, Пайтън е един от най-подходящите езици, с които да стартирате кариерата си в информационните технологии и да направите първите си стъпки в програмирането.

В тази статия ще ви запознаем с основите на Python, ще дадем дефиниции на някои често срещани термини и ще предоставим полезни ресурси за тези, които искат да навлязат в света на Пайтън програмирането.

Какво е Python?

Python е интерпретиран, обектно-ориентиран език за програмиране от високо ниво, създаден от Гуидо ван Росум през 1991 г. Проектиран да бъде прост, лесен за четене и писане, като същевременно предлага мощни функции за сложни задачи. Това го прави отличен избор както за начинаещи, така и за опитни разработчици.

Повече за Python можете да прочетете в статията Какво е Python и защо е толкова популярен език за програмиране?

Основни термини в програмирането с Python

Преди да се задълбочите в изучаването на Python, е добре да сте предварително запознати с терминологията, която ви очаква. Нека разгледаме някои основни термини, които ще срещнете:

1. Интерпретатор на Python: Това е софтуерът, който чете и изпълнява кода на Python. Най-често използваният интерпретатор е CPython, реализация на езика Python, написана на C. Иначе казано, това е софтуерът, който превежда “човешкия код” в нулите и единиците, познати на компютъра.В най-честия случай трябва да го изтеглите от сайта на Пайтън и да го инсталирате, след което можете да започнете програмирането с Python.

2. IDE (Интегрирана среда за разработка): IDE е софтуерно приложение, което предоставя набор от инструменти за разработка на софтуер. За Python популярните IDE включват PyCharm, Visual Studio Code и Jupyter Notebook. По-просто казано, това е програмата, в която пишете своя код.

3. Модул: Модулът е самостоятелен, независим файл, съдържащ Python код, който може да бъде импортиран в други скриптове или модули. Модулите помагат за организирането на кода и осигуряват преизползване на функционалността.

4. Библиотека: Библиотеката е колекция от предварително написан код, която може да се използва повторно във вашия проект. Python има обширна стандартна библиотека, която включва множество модули за извършване на общи задачи, като работа със стрингове, математически изчисления и мрежова комуникация.

5. Пакет: Пакетът е колекция от свързани модули, които могат да бъдат инсталирани и управлявани като единица. Пакетите улесняват споделянето и управлението на код между разработчиците.

6. Виртуална среда: Виртуалната среда е изолирана среда за разработка, която позволява инсталирането на различни версии на библиотеки на Python без конфликти.

7. Пътека на Python: Пътят на Python е последователност от директории, където Python търси модули и други файлове, когато се изпълнява команда. По подразбиране това е /usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages на Unix-базирани системи и C:\PythonXX\Lib\site-packages на Windows.

Почва да ви се струва сложно? Не се колебайте да се запишете в програмата на Advance Academy Python Development! Курсът е подходящ за напълно начинаещи и не само, че ще се запознаете в дълбочина с Пайтън програмирането, но и ще научите как да създавате уеб сайтове с езика.

8. Речник: Речникът е структура от данни, подобна на списък, която съхранява двойки ключ-стойност.

Например, в речника “Наемател” можете да вкарате следните двойки данни:

Tenant = {
   "name": "Ivan",
   "rent": 300,
   "apartment": 6A
}

Речниците в Python не са изменими, което означава, че не можете да променяте съществуващите ключове след създаването им.

9. Списък: Списъкът е друг тип структура от данни, която съхранява колекция от елементи. Подобни на масивите в други езици за програмиране. За разлика от речниците, списъците са подредени, индексирани и могат да бъдат изменяни.

Например, ако сте учител и преподавате на няколко класа, можете да използвате списък, за да изкарвате имената на учениците от конкретен клас

sedmi_a = [“Ivan”, “Pesho”, “Maria”…]
оsmi_b = [“Kalina”, “Denis”, “Iliana”…]

10. Тупъл: Тупълът е неподреден списък от елементи, подобен на списъка. За разлика от него, елементите не могат да бъдат променяни.

Представете си, че правите програма, с която да съхранявате информация за любимите неща на свой приятел. В този случай подредбата на елементите няма значение.

cvetove = ("zeleno", "sinyo", "lilavo")
hrana = (“palachinki”, “sarmi”, “burger”)

11. Функция: Функцията е блок от код, който приема входни данни, извършва изчисления и връща резултат. Функциите помагат за модулността и повторното използване на кода.

12. Клас: Класът е шаблон за създаване на обекти със споделени атрибути и методи. Класовете формират основата на обектно-ориентираното програмиране в Python.

13. Обект: Обектът е екземпляр на класа, който съдържа уникални атрибути и методи. Обектите позволяват съхраняването и манипулирането на данни в паметта.

Класовете и обектите са част от цялостната парадигма на обектно-ориентираното програмиране, за която можете да прочетете повече тук: Какво е обектно-ориентирано програмиране? Класове и обекти

Начално програмиране на Python

Сега, когато имате основно разбиране на базовите термини, нека преминем към практическата част - как да започнете да програмирате на Python. Ще стартираме с настройването на вашата среда за разработка и след това ще преминем към някои основни концепции и команди.

1. Инсталиране на Python: Можете да изтеглите най-новата версия на Python от официалния уебсайт https://www.python.org/downloads/. Следвайте инструкциите за вашата операционна система, за да завършите инсталацията.

2. Настройте средата за разработка: Както споменахме по-рано, можете да използвате интегрирана среда за разработка (IDE) като PyCharm или Visual Studio Code, за да напишете и тествате своя код на Python.

3. Първи стъпки с Python: Отворете средата за разработка и създайте нов файл с разширение “.py”. Започнете с простия код „print('Hello, World!')“. Запазете файла и го стартирайте, като използвате интерпретатора на Python. Трябва да видите „Hello, World!“ отпечатан на конзолата.

4. Променливи: Променливата е контейнер, който съхранява стойност. Можете да декларирате променлива, като използвате ключовата дума var = value. Например, var = 'hello'.

5. Типове данни: Python поддържа няколко типа данни, включително цели числа, децимали, текст, булеви стойности, речници и списъци. Можете лесно да конвертирате един тип данни в друг, като използвате вградените функции и методи.

6. Оператори: Python разполага с широк набор от оператори за аритметика, сравнение, присвояване и логическо сравнение. Някои често използвани оператори включват +, -, *, /, ==, !=, >, <, >= и <=.

7. Цикли: Циклите са конструкции, които изпълняват блокове от код многократно. Python поддържа три вида цикли: for, while и do-while.

8. Функции: Както споменахме по-рано, функциите са блокове от код, които приемат входни данни, извършват изчисления и връщат резултати. Можете да дефинирате функция, като използвате ключовата дума def, последвана от името на функцията и нейните параметри.

9. Класове: Класовете са шаблони за създаване на обекти със споделени атрибути и методи. Можете да дефинирате клас, като използвате ключовата дума class, последвана от името на класа и неговите свойства.

10. Модули и библиотеки: Както споменахме по-рано, модулите и библиотеките са от решаващо значение за организацията и повторното използване на кода. Можете да импортирате модул или библиотека, като използвате ключовата дума import, последвана от името на модула или библиотеката.

Python е невероятно мощен език за програмиране, който предлага простота, гъвкавост и широка гама от възможности. С разбирането на основните термини и концепции, заедно с малко практика, ще сте добре подготвени да изследвате дълбините на Python и да станете от начинаещ в опитен програмист.