Разработка на софтуер - етапи, нужни специалисти и още

Разработка на софтуер - етапи, нужни специалисти и още
  • 1050 преглеждания

С всеки изминал ден се намира ново дигитално решение на даден проблем под формата на програма или уеб сайт. Технологиите се развиват толкова бързо, че човек лесно може да се заблуди в представата си как се създават подобен тип продукти. Чудил ли си се някога как всъщност преминава процеса по разработка на софтуер? Ако отговорът е да, то ти пожелаваме приятно четене!

В днешната статия ще намериш всяка стъпка, през която се преминава при създаването на нов софтуер. Разгледали сме какви процеси са нужни, за да се гарантира добрата визия и функционалност за един софтуерен продукт. Обърнали сме внимание и на специалистите, които правят тези процеси възможни.

Етапи при разработка на софтуер

Етапите при разработка на софтуер са част от т.нар жизнен цикъл на разработка на софтуер (SDLC - Software Development Life Cycle). Тази рамка е създадена още през 60-те години с цел да подпомогне подредбата и управлението на цялостния процес по разработване. SDLC структурата прави създаването на програми и уеб сайтове по-бързо, по-евтино и по-качествено.

В различните източници може да бъде срещнат различен брой на фази за разработка на софтуер, което е нормално предвид развитието на технологиите и изискванията. В нашата статия сме съставили възможно най-пълен списък с етапите при софтуерна разработка:

Анализ на изискванията

Задължителната първа стъпка преди започване на каквато и да е работна дейност е запознаването с нуждите и изискванията на клиента. Независимо дали става въпрос за напълно нов продукт, вграждане на нова опция или ъпдейт, е нужна среща между заинтересованите по проекта страни.

По време на тази среща се изясняват ключови характеристики и очаквания за финалния продукт, какво трябва и какво не трябва да прави, кои са приоритетните му елементи.

Планиране

След като сме набавили нужната информация за проекта и сме я анализирали идва време да й поставим времеви и ресурсни рамки. Това се случва в етап “Планиране”.

По време на него взимаме решение какъв срок на работа си даваме за завършването на разработката и колко ще отнеме всеки етап от нея. Определяме и нужните ресурси - брой и вид специалисти, нужна техника и пр.

Този етап е изключително важен, тъй като дава ясна структура, разпределена във времето, и помага на заинтересованите страни да си изградят реалистични очаквания.  

Дизайн

Преди да дойде време за програмиране идва време да превърнем информацията и идеите за софтуерния продукт в подреден, визуален материал. Така за програмистите е по-лесно, когато започнат работа по проекта, и се гарантира, че софтуерът ще е кохерентен като интерфейс и функции.

Под дизайн не се има предвид само уеб дизайн, който се концентрира главно върху външния вид на дигиталния продукт. По време на този етап се подготвя цялостната архитектура на софтуера - стъпки при използване, тяхната последователност, подредба на елементи, структури за данни и др.

Имплементация

Това е познатият ни етап по изграждане на самото приложение. Той включва както писането на код от програмисти, така и тестването на всеки елемент от QA специалистите с цел предотвратяване на максимално много проблеми вбъдеще.

Преди началото на писане на код е важно да се поставят насоки и правила за работа на програмистите. Добра практика е например всеки от тях да използва еднакъв стил при наименуване на променливи.

Тестване

Разбира се, твърде рядко се случва финалният софтуерен продукт да е наистина финален. Преди да пуснем каквото и да е “на живо” трябва да се убедим, че то отговаря на първоначално зададените очаквания и изисквания.

Това се прави със задълбочени тестове на продукта и неговите функционалности. Тук се включва и тестване за сигурност, тестване за качество на кода, скорост, възприемане от аудитория и др.

Внедряване

На този етап от разработката на софтуер трябва вече да сме сигурни, че продуктът ни е напълно готов да бъде публикуван. Някои организации предпочитат да пуснат софтуера в тестова среда за заинтересованите страни или за избрани потребители, за да проведат финален тест на продукта. Други го публикуват директно за ползване.

Поддръжка

Технологиите се развиват със светкавична скорост, нуждите на потребителите също. Няма как да разчитаме, че веднъж направен, софтуерът ни няма нужда от повече внимание. Дали въвеждане на нова функционалност, промяна в дизайна или подобряване на вече съществуващи елементи - работата по един програмен продукт рядко остава завършена завинаги.

Нужни специалисти при разработка на софтуер

След като преминахме през етапите за разработка на софтуер нека видим и кои са участниците в този процес, тъй като не са малко:

  • Мениджър на проект - отговорностите на проектния мениджър са свързани основно с управление на работата, комуникационни дейности и мониторинг. Той е ключова част от всеки етап на развитие на разработката на софтуер. Активно участва в създаването на план за действие и следи за неговото спазване, предоставяйки редовни отчети за прогрес на заинтересованите страни.
  • Дизайнери (UI, UX и Уеб) - Тук поставяме разделение между трите дейности, въпреки че често един специалист може да разбира от повече от една сфера. UI (User Interface) дизайнерът се грижи за това всичко визуално в софтуера да е удобно за потребителя - позициониране на елементи, цвят, големина и вид на шрифта и пр. UX (User Experience) дизайнерът се грижи за това самата структура на софтуера да бъде последователна по начин, който да е присъщ на конкретната аудитория. Тяхна задача е подробно да проучат нуждите и очакванията на бъдещите потребители и да подсигурят тяхното удовлетворение. Уеб дизайнерите се грижат основно за естетическия вид на софтуера и техен основен фокус е той да изглежда красив. Това включва създаване на цветови схеми, типография, избор на снимки и иконки и др.
  • Софтуерни разработчици / Програмисти - съвсем очаквано те са работното ядро при разработката на софтуер. Това са хората, които материализират идеята на клиента и дизайнерските прототипи в работеща програма или уеб сайт.
  • Quality Assurance специалисти - без тях всеки нов софтуер би бил провал още на първия ден от пускането му. Работата им се състои в постоянно тестване на всеки елемент и функция на разработвания продукт. Професията е както техническа, така и креативна, тъй като изисква известно количество въображение да си представиш всички необичайни неща, които един потребител може без да иска да направи, и да предотвратиш лош резултат от тях.
  • Администратори на бази данни - този вид специалисти се грижат за всичко, свързано с данни в контекста на разработка на софтуер. Изграждат модели, структури и схеми; грижат се за сигурността на данните; осигуряват наличието на резервни копия; планират нужното пространство за съхранение на информация и още.
  • Специалист по сигурността - точно това, което си представяш. Security специалистите се грижат за цялостната сигурност на софтуера. Анализират всеки аспект за слаби места, правят тестове и оценки и следят за потенциални атаки.

Разбира се, в зависимост от разработвания софтуер екипът може да има нужда от много други специалисти. Ние сме изброили основните.

Ако имаш интерес да станеш част от необятния сектор на IT и сам да разработваш софтуер, можеш да разгледаш курсовете на Advance Academy - предлагаме обучение по програмиране с JavaScript, програмиране с Java, програмиране с PHP, програмиране с Flutter и Quality Assurance.