Spring Boot vs. Spring MVC vs. Spring

Java Advanced
09 окт 2019
1992 преглеждания

Java е един от най-разпространените езици за програмиране. В световен мащаб търсенето на Java developers нараства постоянно.

Каква е функцията на Spring Framework, Spring Boots и Spring MVC?

Какъв е основният проблем, с който Spring Framewors се бори?

Най-важната характеристика на Spring Framework е Dependency Injection.

В основата на всички Spring модули е DI (Dependency Injection – техника, чрез която един обект предоставя зависимости на друг) или IOC (Inversion of Control - принцип в програмирането, който обръща т.нар. „control flow“).

DI или IOC използвани правилно могат да разработят слабо свързани приложения, които от своя страна се тестват лесно.

Какъв е основният проблем, който Spring MVC разрешава?

Spring MVC Framework предоставя отделен начин за разработване на уеб приложения. С прости концепции като Dispatcher Servlet, ModelAndView и View Resolver, той улеснява разработването на уеб приложения.

Защо е нужно да използвамеSpring Boot?

Spring имат много конфигурации. Когато използваме Spring MVC, трябва да конфигурираме сканиране на компоненти. Spring Boot разглежда съществуващата конфигурация на приложението, въз основа на което предоставя информацията за конфигуриране на приложението в установените рамки.

…..

Spring MVC, Spring REST, Spring Boot ще са само част от функциите разглеждани в практическия курс на Адванс Академи.

Ако тези понятия са Ви чужди, а искате да ги овладеете и да създавате мощни приложения, на 21 Октомври стартираме първото обучение в Адванс Академи за Java Advanced Java Advanced

Източник: dzone.com