STEM обучение и IT лаборатории с Advance Academy

какво е stem обучение, стем обучение, stem методи на обучение, stem среда
  • 580 преглеждания

В нашето динамично време децата се нуждаят все повече от обучение как да бъдат иновативни и креативни. За преподавателите стана важно не само да учат децата на различни науки, но и как да ги прилагат в реалния живот. Точно този тип обучение е и STEM обучението. СТЕМ не е нов метод на обучение. Всъщност той се заражда още от 90-те години на XX век. Но днес STEM стана още по-популярен и предпочитан както от преподавателите, така и от учениците.

В тази статия ще ви разкажем повече за това какво е STEM обучение и какво представлява STEM среда. Ще ви разкажем и повече за ИТ лабораториите (или още работилниците) на Advance Academy, които са част от нашите STEM курсове по програмиране за деца. 

Какво е STEM обучение?

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) в действителност означава Наука, Технологии, Инженерство и Математика в едно. Но истината е, че СТЕМ обучението не се отнася само до интегрирането на тези 4 дисциплини. Целта на STEM е да се осигури цялостен интердисциплинарен и приложен подход, който да покаже на децата как тези знания могат да се прилагат и в реалния живот. 

какво е stem обучение, наука, технологии, инженерство и математика

STEM обучението е нещо повече от метод за преподаване. Той е една цялостна философия, която мотивира преподаватели и ученици да използват иновативно и креативно мислене в различни дейности. Но нека разберем в детайлност как се разглеждат различните 4 дисциплини в контекста на STEM:

S - Science (Наука)

Науката е свързана с разбирането на естествения свят около нас. Главната идея е да се стимулира любопитството и интереса на децата към експериментите свързани с околния свят. От най-малките микроорганизми до необятните пространства на космоса науката се стреми да обясни сложностите и явленията.

T - Technology (Технологии)

Технологиите в контекста на STEM се простират отвъд смартфоните и компютрите. Те обхващат цялата съвкупност от устройства и системи, създадени чрез прилагане на научни знания. В този аспект от STEM се акцентира на прилагане на знанията за създаване на инструменти, които помагат в реалния живот. 

E - Engineering (Инженерство)

Инженерството в STEM включва прилагането на логическо мислене и последователност за изграждане или проектиране на различни системи и роботи. В тази част от обучението се акцентира на това как работят нещата. Децата упражняват и надграждат както редица практически умения, така и лични качества. 

M - Mathematics (Математика)

Математиката е може би най-трудният предмет за децата в училище. Но като част от STEM обучението, тя се възприема по много по-лесен начин. Математиката в СТЕМ е по-скоро допълващ елемент, който подпомага другите 3 дисциплини. Децата изучават на практика как да използват математическо мислене в ежедневието си.

В традиционното образование децата изучават тези предмети поотделно и често имат затруднения с тях. Но ако в допълнение на традиционните методи се включи и STEM обучението, учениците разбират по-добре взаимовръзката между 4-те дисциплини и тяхното приложение на практика. И за да бъде възможен STEM методът на преподаване е необходима STEM среда

Какво е STEM среда и какви са ползите от нея? 

За да бъдат възможни СТЕМ обученията е необходимо да бъде изградена подходяща STEM среда. Тя се отнася до учебната среда, която насърчава децата към експерименти и практически обучения. Знаем, че всички деца се възхищават и са свръх любопитни към всякакви нови инструменти и технологии. Освен това STEM средата включва и други елементи, свързани с методите на комуникация и учене в учебната стая. Ето с какво още се характеризира STEM средата:

  • Учене в екип: В STEM средата децата трябва да се учат да работят в екип по общи проекти. Освен че това подобрява уменията им за работа в екип, те се сблъскват и с различни гледни точки и идеи.
  • Практическо обучение: STEM средата включва работилници, лаборатории, зали за експерименти или създаване на различни роботи и технологии. Така децата разбират още по-добре абстрактните понятия и стимулират своето чувство за изследване и откриване.
  • Учене, основано на проучване: STEM обучението насърчава децата да задават въпроси, да правят предположения, да проверяват идеите си и да се учат от грешките си. Така те развиват уменията си за решаване на проблеми и насърчава желанието им за растеж.

Какво са ИТ лабораториите на Advance Academy?

Обученията по програмиране за деца на Advance Academy са създадени изцяло по STEM методите на обучение. Освен че учебните часове, в които децата се учат да програмират, се преподават в STEM среда, ние сме включили и още един приложен елемент - ИТ работилници за деца.

ИТ работилниците на Advance Academy са Интерактивни Творчески лаборатории, които са допълнение към всеки курс по програмиране за деца. В тях малчуганите изучават различни технологии и упражняват своята креативност, иновативно мислене, логика и възможност за справяне с проблеми. Освен че са част от STEM обучението, тези работилници са изключително интересни и забавни за децата.

ИТ лабораториите са повече от разнообразни! Ето кои са те и какво включват:

Работилница Дронове

ИТ лаборатория работилница в Advance Academy - Дронове

В тази работилница си говорим повече за това как дроновете летят, пазят баланс, ориентират се в обстановката и правят интересни клипове. Не само говорим за управлението на дронове, но и всяко дете има възможност да навигира един от 5-те професионални дрона на академията.

Също така се учим да програмиране дронове с помощта на програмни блокчета с команди от платформата Scratch

Хардуерна лаборатория

ИТ лаборатория работилница в Advance Academy - Хардуерна лаборатория

В тази ИТ лаборатория отваряме компютрите, за да научим какво има в тях. Поставя се фокус върху хардуера и компонентите на компютъра, за да разберем как работят компютрите. Всяко дете има възможност да разглоби и сглоби наново по един компютър, а след това се запознава и с основните конфигурации и апликации на компютъра. 

Обогатена реалност - AR рисунки и игри

ИТ лаборатория работилница в Advance Academy - Обогатена реалност AR

В работилницата Обогатена реалност децата се запознават с една от най-иновативните технологии, още позната като Augmented Reality. В нея те първо оцветяват картини, а след това ги съживяват с помощта на специално AR приложение. Някои от картините дори се превръщат в игри, които могат да се играят.

Работилница 3D писалки

ИТ лаборатория работилница в Advance Academy - 3D писалки

В нашата 3D лаборатория децата се запознават с това какво е 3D принтер и как работи той. Също така имат възможността да създават собствени 3D картини и фигурки с помощта на специални писалки. Тази лаборатория мотивира тяхната креативност и ги запознава с още една иновативна технология.

Изкуствен Интелект

В тази лаборатория се фокусираме върху популярния Изкуствен Интелект (Artificial Intelligence). Учим се какво представлява той, как работи, какви видове AI има и къде се използват. Разглеждаме и някои популярни приложения, които работят с Изкуствен Интелект. 

3D пъзели

ИТ лаборатория работилница в Advance Academy - 3D пъзели

Тази ИТ инженерна лаборатория с добре познатите от децата 3D пъзели стимулира тяхната креативност, логическо мислене и последователност. В нея всички курсисти изрязват, сглобяват и подреждат 3D пъзели и части. 

Морзова азбука

ИТ лаборатория работилница в Advance Academy - Морзова азбука

По време на тази лаборатория курсистите научават повече за историята на мобилните телефони, кога са изобретени и как са се променяли с развитието на иновациите. Освен това учим морзовата азбука и си предаваме съобщения с нейна помощ.

Карти Meta World

ИТ лаборатория работилница в Advance Academy - Карти Meta World

В тази ИТ лаборатория децата се запознават с авторската колекция от карти на Advance Academy - Meta World. Тази колекция включва 54 от най-популярните анимационни и супер герои. Създадена по оригинална приказна история и правила, играта с тези карти предизвиква децата да мислят стратегически и да смятат своите точки. Края на тази лаборатория отбелязваме с Meta World турнир.

STEM обучението на Advance Academy по програмиране за деца не само че е забавно, но и допринася за личните качества и настроението на децата. Те стават любопитни към заобикалящия ги свят и още по-креативни. Ако искате и вашето дете да навлезе в динамичния свят на технологиите, можете да го направите със STEM курсовете по програмиране за деца.