Завършване на Java Fundamentals

Java Fundamentals
  • 4445 преглеждания

Тази Събота нашите курсисти от четвъртото издание на курса Java Fundamentals получиха своите Удостоверения и Сертификати.

Изключително се радваме, че всички те усвоиха фундаментите на Java и са готови да се сбъскат с много "кодване".

През първите лекции курсистите научиха какво е Java, за какво се използва, кои са инструментите за програмиране с Java, какво е променлива и какви типове променливи, как се създават и използват променливите, как се правят проверки и се създават методи, какви видове цикли и масиви има, какво са класове и конструктори, какво е Graphic Interface и още много. Заедно с лекциите и уроците се разгледаха и много реални примери и успешни практики в софтуерните разработки с програмния език Java. Успоредно с теоретичните уроци курсистите имаха и практически упражнения, при които te прилагаха в действие всичко научено до този момент. 

Java Fundamentals е първата стъпка по пътя към професията като Младши Java девелопър. Според много световни статистики Java е най-популярният език за програмиране. Търсенето на Java програмисти се е увеличило със 150% през последните години и продължава да расте. Java Fundamentals е курса, който е вратата към технологичния свят с основен фокус езика Java. Това е двумесечен курс, който е и началото на професионалната програма от курсове в направлението Java Development.  В този курс, разработен по програма на Advance Academy, ще направите първите стъпки в света на обектно-ориентираното програмиране, работа със среда за разработка, променливи и данни, условни конструктори и цикли. Този курс е предназначен както за хора изучавали софтуерно инженерство, така и за напълно начинаещи в ИТ сектора. 

След този курс, част от професионалната програма Java Development, следват тримесечен курс Java Advanced, два семинара GitHub и Agile Project Management със SCRUM и Java Bootcamp. При преминаването на пълната програма курсистите достигат нужното ниво, за да стартират директно работа като Junior Java разработчик. 
Java Advanced е втората крачка от образователната програма Java Development. В този тримесечен курс се изучават по-подробно основните концепции и принципи в обектно-ориентираното програмиране, какво са релационни бази от данни, ще се запознаете с Maven инструмента за автоматизация и изграждане на приложения и още много други. Успоредно с лекциите се преминава и през практически занятия, в които се прилагат научените до момента нови знания и умения. 
Семинарите GitHub и  Agile Project Management със SCRUM са с продължителност по 1 седмица всеки. По време на тях ще се научите как се работи по проект в екип посредством среда с отдалечен достъп, както и как се управляват проекти по Agile методологията и какво представляват ролите в SCRUM екипа. 

Професионалната пътека завършва с Java Bootcamp. Той е с продължителност 4 месеца и има за цел да вкара курсистите в реална работна среда. С програмата Bootcamp на Advance Academy ние запълваме празнината, като за 4 месеца ще създадем нужните работни навици, необходимото портфолио и опит в процесите на разработване на софтуерен продукт, с което всеки успешно завършил една от програмите ни ще има знанията, уменията и практическия опит за Junior Software Developer.

Благодарим на лектора в курса Java Fundamentals Виктор Тодоров за всеотдайността му и старанието към курсистите! Той е лектор в Advance Academy още от първата година на ИТ академията. Той е завършил компютърни науки във VIA University, Хорсенс, Дания. Вече с почти 10 години опит в сектора на програмирането, работил за Американски и Датски компании, а към момента е и Старши iOS разработчик в Айкюраси Груп. Има над 200 реализирани проекта и 150+ доволни клиента. Натрупал опит покрай своя личен професионален опит, Виктор се старае да предава възможно най-много от своите знания и практики на курсистите на Адванс Академи. 

Пожелаваме успех на всички!