Знаете ли какво е HTML?

html
 • 6939 преглеждания

HTML е съкращение от HyperText Markup Language (буквално "хипертекстов език за маркиране") и е най-популярният език за изработка и описание на уеб страници. През 2000, HTML се превръща в световен стандарт. Всъщност е създаден много преди това - в края на 80-те години от англичанина Тим Бърнърс-Лий, но влиза като стандарт в световната Интернет мрежа през 1991 година.

HTML, CSS и JavaScript - това са гръбнака на всички уебсайтове. Умението да боравим с тези програмни езици е изключително важно, ако искаме да се реализирате в областта на Уеб. Без съмнение всеки трябва да започне с научаването на HTML .

Нека обясним накратко важността му - 

 • Ако изключим или премахнем CSS от страниците си ще имаме просто страници, които не са стилизирани

 • Ако нямаме JavaScript на сайта си ще имаме сайт без функционално приложение

 • Но ако махнем HTML, то няма да имаме нищо

Всъщност за да имаме уеб сайт, всичко от което се нуждаем е HTML. Правилно написания HTML документ служи не само на потребителя, той определя и структурата на документа, отношенията между блоковете съдържание и позволява на потребителя да се свързва с други страници от същия или друг сайт.

Изработването на HTML документа става с помощта на така наречените тагове, които указват или идентифицират специфични типове съдържание, които указват или идентифицират специфични типове съдържание.

Чрез тях се създават и се определя разположението на отделните елементи в уеб страницата като заглавия, таблици, форми, бутони, текстови полета, текст, изображения, видеа и др.

По своята същност HTML не е програмен език, а описание на това как искаме да изглежда съдържанието и структурата на страницата.

HTML се пише като текст, който ние подаваме на браузъра, а той от своя страна го интерпретира като последователност от команди, които изпълнява и по този начин подрежда обектите в страницата.

HTML тагове:

 • HTML таговете са команди, които се ограждат със знаците “<” и “>”, например <p> за параграф

 • HTML таговете са фиксирани, за разлика от тези в XML. Ние не можем да си измисляме нови тагове, а трябва да използваме вече известните и създадени

 • HTML таговете често образуват двойка от отварящ и затварящ таг, например двойката тагове за параграф е: <p> и </p>. Текстът, заключен между <p> и </p>ще бъде представен на Интернет страницата като един параграф

HTML документи:

 • HTML документите описват Интернет страници

 • HTML документите, наричани още уеб страници, съдържат тагове, които не се извеждат на страниците, и обикновен текст

 • HTML документите са по същество текстови файлове и могат да бъдат създавани и редактирани с обикновен текстов редактор като Notepad

 • Браузъри като Internet Explorer, Firefox и Google Chrome прочитат HTML документите и ги показват като уеб страници. Те не показват HTML таговете, а ги използват, за да интерпретират съдържанието на страницата

 • HTML документите се записват като файлове с разширение .htm или .html. Няма разлика във функционирането между .htm и .html – разширението .htm е от времето, когато разширенията на файловете са били само с три знака.

Всеки желаещ да се занимава с програмиране трябва да усвои възможностите на HTML. 

Advance Academy разработи цялостна STEM програма за ученици от 1 до 12 клас, като децата от 5 до 12 клас ще могат да усвоят уменията на HTML, CSS3 и Bootstrap с много практика и забавление.