Какво е приложен програмист? Разлика между системно и приложно програмиране

Какво е приложен програмист? Разлика между системно и приложно програмиране
 • 3532 преглеждания

В бързо развиващия се дигитален свят програмистите са хората, които изграждат една нова ера. От платформи за социални мрежи, до системи за онлайн банкиране или видео игри, програмистите разработват стотици видове софтуери.

Програмирането обаче не е еднозначно. В ИТ сектора съществуват много специалности, като всяка има собствен фокус и цели. Днес ще ви разкажем повече за това какво е приложен програмист, каква е неговата роля и задачи и каква е разликата между системно и приложно програмиране.

Какво е приложно програмиране?

Приложното програмиране е процесът по създаване на компютърни програми и софтуерни приложения, които изпълняват конкретни задачи или осигуряват определена функционалност. Такъв тип програми например са тези от Microsoft Office пакета. Те са създадени с приложно програмиране.

Приложното програмиране е широкообхватно понятие, което включва в себе си както front end разработване, така и back end. Докато front end е основно работа с HTML, CSS, JavaScript и изграждането на клиентската страна на един софтуер, приложното програмиране включва всичко това, но и още нещо. Приложният програмист има работа и с технологии от страна на сървъра (back end програмиране).

Какво е приложен програмист?

Приложният програмист се занимава не само с писане на програмен код, но и тестване, отстраняване на грешки и поддръжка на изходния код, който съставлява приложението.

Езиците, които се използват за приложното програмиране, са Java, Python, JavaScript, Kotlin, C++ и други. Приложният програмист пише на тези езици инструкциите, които компютрите след това да разберат и изпълнят. Обикновено се използват интегрирани среди за разработка (IDE) или текстови редактори, в които приложните програмисти пишат и управляват програмния код.

Работата на приложния програмист включва:

 • анализ на изискванията на софтуера;
 • проектиране на неговата архитектура и след това реализиране на логиката и функционалността с помощта на езици за програмиране;
 • създаване на потребителски интерфейси, прилагане на алгоритми;
 • обработка на входни и изходни данни;
 • управление на бази данни и интегриране с други софтуерни системи или услуги.

Най-често използваните езици в приложното програмиране

Въпреки че изборът на програмни езици може да варира в зависимост от конкретните изисквания на проекта, ето кои са езиците за програмиране, които са широко използвани от приложните програмисти:

 • Java: Гъвкав и надежден език, който е един от най-използваните през последните години за разработване на програми, включително и големи корпоративни такива, както и уеб и Android приложения. Ако искате да разберете повече за Java, можете да прочетете статията: Java програмиране - как се става Java developer?
 • Python: Езикът, известен със своята лекота на използване, яснота и огромна екосистема от библиотеки и рамки. Той се използва широко за разработване на уеб сайтове, анализ на данни, изкуствен интелект и автоматизация.
 • JavaScript: Основният език за програмиране на уеб сайтове, който позволява динамични и интерактивни уеб изживявания. Използва се както за front end, така и за разработка от страна на сървъра (Node.js) и изграждане на уеб приложения с популярни рамки като React, Angular и Vue.js. Повече за JavaScript: Основи на програмирането с JavaScript. Какво трябва да знаем?
 • HTML/CSS: Въпреки че не са традиционни езици за програмиране, познаването на HTML и CSS е от съществено значение за програмирането. HTML се използва за структуриране на уеб съдържание, а CSS - за стилизиране и оформление.
 • SQL: Използва се за управление и манипулиране на данни в релационни бази данни. Той е от съществено значение за разработването на приложения, които взаимодействат с бази данни, обработват съхранението и извличането на данни.

С какво се занимава системният програмист?

Преди да разгледаме каква е разликата между системно и приложно програмиране нека видим какво е системен програмист.

Системен програмист е разработчик на софтуер, който специализира в създаването и поддържането на low level софтуер, който взаимодейства директно с компютърния хардуер и системния софтуер. Системните програмисти обикновено разработват операционни системи, драйвери за устройства, вградени програми и други софтуерни компоненти на системно ниво.

Приложните и системните програмисти имат различни задачи, цели и фокус, но понякога им се налага да работят заедно. Например за свързване на продукти (разработени от приложния програмист) директно към системата (поддържана от системния програмист) или дори да създават собствени решения на системно ниво.

Разлика между системно и приложно програмиране 

Приложното програмиране и системното програмиране са две различни области в рамките на разработването на софтуер, които се различават по своя фокус, обхват и ниво. Ето кои са ключовите разлики между тях:

1. Обхват и ниво:

Приложното програмиране се занимава с разработване на софтуерни програми, които обслужват специфични функционалности и са насочени към потребителя. То включва създаване на потребителски интерфейси, прилагане на бизнес логика и управление на данни, специфични за целта. Приложният програмист се фокусира върху аспектите на високото ниво на разработване на софтуер и като цяло е по-ориентиран към потребителя.

Системното програмиране, от друга страна, се занимава с разработването на софтуер на ниско ниво, който взаимодейства директно с компютърния хардуер и системния софтуер. То включва работа с операционни системи, драйвери на устройства, firmware и други компоненти на системно ниво. Системното програмиране се занимава в по-голяма степен с основната инфраструктура и хардуерно зависимите аспекти на разработването на софтуер.

2. Целева аудитория и цел:

Приложните програмисти разработват софтуерни приложения за крайни потребители, като например уеб и мобилни приложения, настолни приложения или корпоративен софтуер. Тяхната цел е да създадат удобство за ползване и функционалност, които да отговарят на конкретни потребителски нужди или бизнес изисквания.

Системните програмисти се фокусират върху създаването на софтуер, който директно взаимодейства със самата компютърна система. Тяхната основна цел е да създават софтуер на ниско ниво, който позволява правилното функциониране на хардуера, управлява системните ресурси и осигурява основа за работа на софтуер от по-високо ниво.

3. Набор от умения и знания:

Приложните програмисти обикновено имат опит с езици за програмиране и рамки, свързани с тяхната област на приложение. В зависимост от специализацията си те трябва да владеят определени фронт-енд и бек-енд технологии. Фокусират се върху разработването на потребителски интерфейси, прилагането на бизнес логика и интегрирането с външни системи или API.

Системните програмисти се нуждаят от по-задълбочено разбиране на компютърната архитектура, операционните системи и хардуерните интерфейси. Те работят с езици на ниско ниво, като C, C++ или Асемблерен език (език, който е свързан с конкретен процесор). Системните програмисти трябва да познават концепции на системно ниво, като управление на паметта, драйвери на устройства, файлови системи и механизми за сигурност.

Въпреки че и приложното, и системното програмиране са основни области в разработката на софтуер, те се различават по своя фокус, целева аудитория, ниво, обхват и необходими умения.

Приложното програмиране е по-скоро свързано с разработването на приложения, насочени към потребителя, докато системното програмиране се занимава със софтуер от по-ниско ниво, който взаимодейства директно с основния хардуер и системен софтуер.

Ние от Advance Academy знаем, че ИТ професиите са бъдещето, затова създадохме няколко обучителни програми в направлението Софтуерно Инженерство. Ако си решил, че искаш да направиш своите първи стъпки в ИТ света, запиши се още днес за професионално обучение! Очакваме те!