Какво са класове, методи и наследяване в JAVA?

Изписано заглавието: Какво са класове, методи и наследяване в JAVA и логото на JAVA
 • 1209 преглеждания

Езикът Java е създаден преди повече от 25 години и въпреки това е все още един от най-популярните езици за програмиране.
Това е бърз, сигурен и надежден език, който се използва за създаването на почти всичко - от мобилни приложения и корпоративен софтуер до приложения за големи данни и сървърни технологии.

Обектно-ориентираното програмиране е ядрото на Java програмирането, което се използва за проектиране на програма, използваща класове и обекти. В тази статия ще разгледаме какви са принципите на обектно-ориентираното програмиране, какво представлява и какво са класовете в Java.

Какво е обектно-ориентирано програмиране?

Обектно-ориентираното програмиране (ООП) е модел на компютърно програмиране, който организира дизайна на софтуера около данни или обекти. Един обект може да се дефинира като поле с данни, което има уникални атрибути и поведение.

OOP се фокусира върху обектите, които разработчиците искат да манипулират, а не върху логиката, необходима за манипулирането им. Този подход към програмирането е много подходящ за програми, които са големи, сложни и активно се актуализират или поддържат. Това включва програми за производство и дизайн, както и мобилни приложения.

Каква е структурата на обектно-ориентираното програмиране?

Всичко в Java е свързано с класове и обекти, заедно с неговите атрибути и методи. Например: в реалния живот колата е предмет. Колата има атрибути, като тегло и цвят, и методи, като задвижване и спирачка.

Структурата или градивните елементи на обектно-ориентираното програмиране включват:

 • Класове - това са дефинирани от потребителя типове данни, които действат като план за отделни обекти, атрибути и методи.
   
 • Обект - конкретен екземпляр, създаден по предварително направената дефиниция на даден клас. Обектите могат да съответстват на обекти от реалния свят или на абстрактно същество.
   
 • Методите - са функции, които са дефинирани в клас, които описват поведението на даден обект. Всеки метод, съдържащ се в дефинициите на клас, започва с препратка към обект на екземпляр. Освен това, подпрограмите, съдържащи се в даден обект, се наричат ​​методи на екземпляр. Програмистите използват методи за повторно използване или запазване на функционалността, капсулирана в един обект в даден момент.
   
 • Атрибутите са дефинирани в шаблона на класа и представляват състоянието на даден обект. Обектите ще имат данни, съхранени в полето за атрибути. Атрибутите на класа принадлежат на самия клас.

Какви са основните принципи на ООП?

Основните принципи в обектно ориентираното програмиране са:

 • Наследяване - Inheritance
 • Капсулация - Encapsulation
 • Полиморфизъм - Polymorphism
 • Абстракция - Abstraction

Тук ще обърнем по-специално внимание на Наследяването.

Наследяване - Inheritance

Вече разбирате, че целият Java свят е изграден от обекти, изобщо обектно-ориентираното програмиране е изграден от обекти и взаимодействието между тях. Както в реалния свят, така и тук, съществува йерархичност между обектите. Обектите представляват определени видове, съответно всеки вид може да има и свой подвид, така, както е в реалния свят. В обектно ориентираните езици всеки клас може да има безброй много наследници. Специално в Java, един клас може да наследни НЕ повече от един клас(single inheritance). Това е много важна особеност, защото това го отличава силно от други програмни езици като С++.

Това са само част от основната структура и принципи на програмният език Java. Теорията е важна част от разбирането на програмирането, но най-същественото е практическия опит и умения.

Ако искаш да да потопиш в света на JAVA и да научиш всички принципи и структури на езика, не само на теория и на практика, ние от Advance Academy, сме подготвили цялостно професионално обучение по JAVA Development Ниво Junior