Manual QA или Automation QA? Каква е разликата?

Quality Assurance, Осигуряване на качеството, Софтуерно тестване, Automation QA, Manual QA
 • 917 преглеждания

Днешният свят става все по-зависим от технологиите и разработването на софтуер стана по-значимо от всякога. Програмите вече се използват във всеки аспект от живота ни - от комуникацията и развлеченията до здравеопазването и финансите. Осигуряването на неговата нормална работа е от изключителна важност. Quality Assurance (Осигуряване на качеството) е важен аспект от разработването на софтуер, който помага да се гарантира, че софтуерът е надежден, ефективен и сигурен.

С бързия темп на технологичния напредък обаче традиционният подход на ръчно тестване на QA стана недостатъчен за нуждите на съвременната разработка на софтуер. Това доведе до появата на автоматизираното QA тестване, което включва използването на инструменти и скриптове за автоматизиране на процеса на тестване.

Въпреки всичко Automation QA няма да замени Ръчното тестване, поради това, че не всички проекти са подходящи за автоматизирано тестване. В тази статия ще разгледаме каква е разликата между Automation и Manual QA, какви са предимствата и ограниченията и за какви проекти са приложими двата вида QA тестване.

Manual QA и Automation QA - разлики, предимства и ограничения.

Manual QA и Automation QA са два различни подхода към тестването на софтуер, които имат своите специфични силни и слаби страни. Manual QA включва ръчно тестване на софтуера. При него QA специалистът следва тестови случаи, идентифицира грешки и проблеми с производителността. Автоматизираното софтуерно тестване, от своя страна, е процес, който включва използването на специализирани инструменти и скриптове за автоматизиране на процеса на тестване.

Ръчното QA тестване обикновено се извършва от QA инженери, които имат опит в тестването и могат да идентифицират проблеми, които автоматизираното тестване може да пропусне. По време на ръчното QA тестване специалистът симулира поведението на потребителя и извършва поредица от действия в софтуерната програма, за да гарантира, че софтуерът работи по предназначение. Този процес може да отнеме много време, но също така осигурява гъвкавост при идентифицирането на крайни случаи, като например неочаквани потребителски входове, които автоматизираното тестване може да пропусне. Ръчното тестване е най-подходящо за проучвателно тестване и ранните етапи, когато изискванията и нуждите на потребителите все още не са добре дефинирани.

Предимства на Manual QA - Ръчно софтуерно тестване. 

Ръчното тестване е традиционният подход за тестване на софтуер от дълги години. Това е утвърден метод за софтуерно тестване, но какви са неговите предимства?

 • Гъвкавост: Manual QA тестването осигурява по-голяма гъвкавост при идентифицирането на крайни случаи и сценарии, които автоматизираното тестване може да пропусне. QA инженерите могат да симулират поведението на потребителите и да извършват редица тестове, за да гарантират, че софтуерът функционира по предназначение.
   
 • По-малки разходи: Ръчното тестване изисква по-малко ресурси и може да се извършва с основни инструменти, като електронни таблици, инструменти за управление на тестови случаи и инструменти за проследяване на дефекти. Особено за по-малки проекти или софтуери в начален етап е препоръчително да се съсредоточите върху Manual QA.

Предимства на Automation QA - Автоматизирано софтуерно тестване. 

Автоматизираното софтуерно тестване стана масово използвано през последните години, благодарение на много ползи, с които то допринесе на IT специалистите и технологичния сектор. Но какви са предимствата на QA Automation?

 • Ефективност: Автоматизираното тестване е по-ефективно от ръчното тестване, тъй като включва провеждането на предварително определен набор от тестове, без да се изисква човешка намеса. Този процес може да спести време и усилия и да осигури по-бърза обратна връзка на екипа по разработката.
   
 • Мащабируемост: Автоматизираното тестване е силно мащабируемо, което го прави подходящо за широкомащабно тестване. С нарастването на броя на тестовете времето и ресурсите, необходими за тестването, остават постоянни, което намалява закъсненията и увеличава икономическата ефективност.
   
 • Икономичност: QA Automation може да бъде рентабилно в дългосрочен план, тъй като намалява времето и усилията, необходими за тестване, и може да предотврати появата на дефекти и грешки в софтуера.

В Advance Academy можете да започнете своето QA приключение само с няколко клика. Ако смятате, че тази професия е ваше призвание и искате да се развиете в ИТ сектора, то пълната обучителна програма Quality Assurance – Ниво Junior е най-добрият избор. 

В рамките на 3 месеца вие ще имате възможност да се превърнете в Ай Ти специалист по QA Manual. А след това ще можете да надградите в QA Automation с курсовете Java Fundamentals и QA Automation
Очакваме Ви в Advance Academy!