CV за QA специалист, с което да си гарантирате нова работа

CV за QA специалист, с което да си гарантирате нова работа
 • 63 преглеждания

Quality Assurance е ключов аспект на всеки процес на разработване на софтуер, което го прави отговорна, но и удовлетворяваща професия.

Като начинаещ QA специалист, изграждането на силно портфолио може значително да увеличи шансовете ви за намиране на нова работа.

В днешната статия ще поговорим за основните стъпки при създаване на убедително QA CV, което да демонстрира на потенциалните работодатели, че вие сте правилният кандидат.

Значение на QA CV-то

Портфолиото представя вашите умения, опит и постижения в областта на Quality Assurance.

То предоставя осезаемо доказателство за вашите способности и позволява на потенциалните работодатели да оценят пригодността ви за дадена длъжност.

Добре съставеното портфолио не само подчертава техническите ви умения, но и демонстрира способностите ви за решаване на проблеми, вниманието към детайлите и стремежът към качество.

Стъпки за съставяне на впечатляващо QA CV

1. Започнете с професионална автобиография

Вашата автобиография е първото нещо, което работодателите ще видят, затова тя трябва да бъде професионална и кратка. Включете следните раздели:

 • Информация за контакт: Уверете се, че имейлът, телефонният номер и профилът ви в LinkedIn са актуални. Не забравяйте да използвате представителен имейл, който съдържа името ви и няма странни думи.
 • Професионално резюме: Напишете кратък преглед на вашия опит и умения в областта на осигуряване на качеството.
 • Професионален опит: Избройте предишните си работни места, като се съсредоточите върху ролите и отговорностите си в областта на QA. Ако все още не сте работили на такава позиция, включете само работни места, където сте придобили умения, полезни за областта на Quality Assurance.
 • Образование: Включете академичния си опит и всички съответни сертификати от преминати курсове за квалификация.
 • Умения: Подчертайте ключови QA умения, като създаване на тестови казуси, проследяване на грешки и познаване на QA инструменти като Selenium, JIRA и TestRail.

2. Представете проектите си

Проектите са в основата на вашето портфолио. Те демонстрират практическия ви опит и способността ви да прилагате принципите на QA. Ето как ефективно да представите проектите си:

 • Изберете подходящи проекти: Изберете проекти, които подчертават уменията ви за Quality Assurance и са свързани с работата, за която кандидатствате.
 • Добавете контекст: Обяснете предисторията на проекта, неговите цели и вашата конкретна роля. Споменете инструментите и методологиите, които сте използвали.
 • Опишете подробно приноса си: Опишете стратегиите за тестване, които сте приложили, видовете QA тестове, които сте извършили (напр. функционални, регресионни, за производителност), и всички предизвикателства, които сте преодолели.
 • Покажете резултатите: Включете показатели или резултати, които показват въздействието на вашата работа. Например, споменете броя на откритите и отстранени грешки, подобренията в производителността на софтуера или подобренията в потребителското изживяване.

От Advance Academy знаем, че когато си начинаещ и тепърва развиваш кариерата си, е трудно да направиш впечатляващо портфолио, защото нямаш проекти, които да включиш.

Именно затова част от професионалния ни курс Quality Assurance - Ниво Junior е нашият Bootcamp! Това е 1-месечна симулация на реален проект, по който да упражнявате своите QA умения.

Този проект и работата ви по него е чудесна възможност да добавите в QA CV-то си нагледно представяне на вашите умения.

3. Включете тестови случаи и доклади за грешки

Работодателите искат да видят практическите ви умения. Включването на тестови казуси и доклади за грешки в портфолиото може да предостави нужната информация за нивото ви на компетенции. Ето как:

 • Тестови казуси: Споделете подробни тестови случаи, които сте създали. Включете идентификатора на тестовия случай, описанието, предварителните условия, тестовите стъпки, очакваните резултати и действителните резултати. Това показва вашата задълбоченост и внимание към детайлите.
 • Доклади за грешки: Включете примери за доклади за грешки, които сте написали. Уверете се, че те са ясни и подробни, с информация за начина на възпроизвеждане на проблема, сериозността му и всички потенциални решения, които сте предложили.

По време на практическата част от курсовете ни минаваме през всяка стъпка от процеса по идентифициране на бъгове, така че ще имате възможността да добавите тези материали към портфолиото си.

4. Демонстрирайте познанията си за инструментите за осигуряване на качеството

Владеенето на често използвани инструменти за Quality Assurance е от съществено значение. Подчертайте опита си с тях:

 • JIRA: Демонстрирайте уменията си за проследяване и управление на грешки.
 • TestRail: Подчертайте опита си в управлението на тестови случаи и планове за тестване.
 • Selenium: Покажете способността си да пишете и изпълнявате автоматизирани тестови скриптове.
 • Други инструменти: Споменете други инструменти, които познавате, като Postman за тестване на API или Appium за тестване на мобилни устройства.

5. Покажете желание за учене и подобрение

Quality Assurance е постоянно развиваща се област и работодателите ценят кандидатите, които се стремят към непрекъснато учене и усъвършенстване. Ето как да покажете това в портфолиото си:

 • Сертификати: Избройте всички сертификати, свързани с QA, които сте придобили. 
 • Онлайн курсове: Споменете всички подходящи онлайн или присъствени курсове, които сте завършили, например тези от Advance Academy.
 • Семинари и конференции: Включете всички семинари или конференции, на които сте присъствали. Това показва активното ви участие в IT общността.

6. Създаване на онлайн портфолио

Онлайн портфолиото улеснява достъпа на работодателите до вашата работа. Помислете дали да използвате платформи като GitHub, LinkedIn или личен уеб сайт. Ето какво може да включите:

 • Въведение: Представете кратко въведение за себе си и за кариерата си в областта на Quality Assurance.
 • Проекти: Включете специален раздел за вашите проекти с подробни описания и резултати от работата ви.
 • Умения и инструменти: Избройте уменията си в областта на QA и инструментите, които владеете.
 • Информация за контакт: Улеснете потенциалните работодатели да се свържат с вас.

7. Потърсете обратна връзка и усъвършенствайте портфолиото си

Преди да изпратите портфолиото си, потърсете обратна връзка от опитни QA специалисти или ментори.

Те могат да предоставят ценни идеи и да ви помогнат да определите областите за подобрение. Използвайте тяхната обратна връзка, за да усъвършенствате портфолиото си.

Лекторите от курсовете на Advance Academy по Quality Assurance са професионалисти с дългогодишен опит, които с радост ще ви помогнат при създаване на QA CV-то ви. Освен това всеки, регистриран в платформата ни, има възможността да качи своя LinkedIn профил за преглед от професионален HR.

Допълнителни съвети за QA портфолио

 • Бъдете кратки и ясни: Избягвайте ненужния пълнеж и въведения и описвайте всичко ясно и точно.
 • Използвайте визуални материали: Включете екранни снимки, диаграми или схеми, за да направите портфолиото си визуално привлекателно и по-лесно за разбиране.
 • Подчертайте постиженията: Фокусирайте се върху постиженията си и ползите, която сте донесли на предишните си длъжности.
 • Бъдете актуални: Поддържайте портфолиото си актуално с най-новите си проекти, умения и сертификати.

Изграждането на добро QA CV е важна стъпка в осигуряването на нова работа като специалист по осигуряване на качеството.

Като демонстрирате уменията си, проектите си и желанието си за развитие, можете да покажете, че сте достоен кандидат.

Не забравяйте да поддържате портфолиото си професионално, подробно и актуално. С убедително портфолио ще сте на път за нула време да напреднете в QA кариерата си.