Quality Assurance Fundamentals

Quality Assurance Fundamentals
  • 2615 преглеждания

Всички успешно завършили курсисти от Quality Assurance Fundamentals получиха своите Сертификати и Удостоверения. Благодарим на Даниел Джелебов, че отново научи всички от тях, колко важна роля имат QA специалистите. 

Даниел Джебелов е един от първите лектори в Advance Academy. Той е дългогодишен ИТ специалист, работил в редица различни международни ИТ компании. Днес той е SQA инженер в американската компания за електронна търговия - Астаунд Комерс, която се явява лидер на световния пазар с клиенти като Adidas, L’Oréal, Under Armour, Philipp Plein, Lacoste and Versace. Даниел е учил в Технически университет - Варна. Той често се връща там, за да изнася лекции, презентации и семинари на студентите. Даниел е в разцвета на своето кариерно развитие, но се старае да влага много в хората, които тепърва се стремят да се квалифицират като негови колеги, да ги мотивира и да е ментор на младите.

През последните два месеца Даниел запозна общо над 50 курсисти с основите на Quality Assurance. По време на първата лекция се запознаха със същността на QA и каква е разликата между QA и BA, както и защо има нужда от документация и тестване, кои са ролите на един проект и какво е бъг. По време на втората седмица се научиха на основните понятия и термини в QA и се запознаха с различни техники на тест дизайн. След това преминаха през  видовете техники за тестване, научиха как да работят с bug и task tracking системи. Всички теоретични лекции са последвани от практически упражнения, в които се прилагат последователно научените нови неща. А през последната седмица се запознаха накратко с това какво е автоматизация на тестването и кога и как трябва да бъде приложено и се подготвиха за предстоящата изпитна част. 

Quality Assurance Fundamentals е двумесечен курс от цялостната професионална програма QA Manual - ниво Junior, както и част от професионалната подготовка за QA Automation специалисти. 

В допълнение за подготовката като QA Manual специалист, курсистите имат възможност да преминат през семинар Agile Project Management със SCRUM, в който ще се запознаят с Agile методологията за управление на проекти и ролите в SCRUM екипа. А след семинара след QA Bootcamp - иновативно събитие, в което курсистите преминали своите обучения ще бъдат поставени в реална работна среда, за да упражнят наученото до момента. 

Подготовката за QA Automation специалист започва с поставянето на основите в Софтуерното тестване с двумесечния курс QA Fundamentals, след това се преминава през семинара Agile Project Management със SCRUM, QA Bootcamp, последвани от курс Java Fundamentals и QA Automation. За да се превърнете в QA Automation специалист е необходимо да притежавате фундаментални знания и умения на компютърния език Java. 

Повече за Quality Assurance:
Quality Assurance е една от младите професии на нашето време, но въпреки това много търсена от големите ИТ компании. Работата на QA специалиста се състои в наблюдение на процесите по създаване на един софтуерен продукт. Quality Assurance е начин да откриваме и поправяме грешки и дефекти в продукти, преди да бъдат предадени на клиента. Тази професия изисква само основни и общи познания в програмирането, което предоставя възможността на всички да станат част от ИТ сектора без да задълбочават своите познания в процесите по писане на код. 

QA тестването се разделя на два вида: Manual и Automation. 

QA Manual е ръчното софтуерно тестване. QA Manual специалистите следват предварителен план по стъпки за проверка на грешките и след това сигнализират на разработчиците. Докато QA Automation се изпълнява от framework, създаден от QA специалиста. Автоматичното QA тестване е подходящо за мащабно софтуерно тестване и като цяло е по-точен от ръчното тестване.
Ако Софтуерното тестване ти се струва интересно, можеш да стартираш и ти своето развитие в сферата на QA като се запишеш в професионалната програма на Advance Academy

Пожелаваме успех на всички в тестването!