Завършихме теорията и е време за реалните бизнес казуси, по които ще работим заедно с мениджъри от TAX BACK.