Как да проведем първия си QA Automation тест: Наръчник стъпка по стъпка

Как да проведем първия си QA Automation тест: Наръчник стъпка по стъпка
 • 287 преглеждания

Осигуряване на качеството (QA) при разработването на софтуер е задължителна дейност, която съчетава силните страни на ръчното тестване (Manual QA) и автоматизацията (Automation QA). Докато ръчното тестване предлага опитната преценка на тестващите специалисти, автоматизираното внася бързина и повторяемост в процеса.

В днешната статия ще се фокусираме върху Automation QA, като разгледаме ключовите стъпки на този процес и разберем как допълва традиционните методи за тестване, за да подобри цялостното качество на софтуера.

Разбиране на автоматизацията на QA

Преди да преминем към практическите стъпки, от съществено значение е да разберем какво се крие в същността на Automation QA. Казано на прост език, автоматизацията на софтуерно тестване включва използването на специализирани инструменти и скриптове за изпълнение на повтарящи се задачи за тестване, което позволява по-бързо и по-точно идентифициране на софтуерни грешки. Автоматизацията не само повишава ефективността, но и позволява на QA специалистите да се съсредоточат върху по-сложни сценарии за тестване.

В днешната статия ще разгледаме обобщен вариант на това как преминава един автоматизиран тест на софтуер. Ако желаете да се запознаете в дълбочина с процеса по Automation QA и искате да станете специалист в сферата, курсът на Advance Academy QA Automation Ниво Junior е това, което търсите!

Само за 4 месеца ще се запознаете с основите на софтуерното тестване, ще придобиете нужните знания за писане на скриптове с програмния език Java и ще сте готови да направите първата крачка в света на IT!

Стъпка 1: Избор на подходящ тестови случай

Първата стъпка в QA Automation процеса е изборът на подходящ тестов случай за автоматизация. Започнете с прост и добре разбираем сценарий, за да се запознаете с процеса. В идеалния случай изберете тестови случай, който включва повтарящи се задачи или сценарии, които трябва да бъдат тествани в различни компилации.

Макар че е изкушаващо да автоматизирате всеки тестови случай, разумно е да започнете със сценарии, които са добре разбрани, повтарящи се и има голяма вероятност да останат стабилни в множество компилации. Ето някои примери за тестови случаи, които са особено подходящи за автоматизация:

 • Функционалност за влизане: Автоматизирането на функционалността за влизане (login) ви позволява да проверите дали потребителите могат успешно да получат достъп до софтуера, като въведат валидни идентификационни данни. Тъй като влизането в системата е често извършвано действие, автоматизирането на този тестови случай осигурява бърза обратна връзка за всякакви проблеми, свързани с него.
 • Тестване на навигацията и връзките: Можете да автоматизирате тестове, които включват навигация в различни секции на приложението и проверка дали връзките работят според очакванията. Този тип автоматизация гарантира, че потребителите могат безпроблемно да навигират в приложението, и помага за ранното откриване на счупени връзки или проблеми с менюта.
 • Тестване на квадратчета за отметка и радиобутони: Друг подходящ тест за автоматизиране е проверката на поведението на квадратчетата за отметка и радио бутоните. Ключово е да се уверите, че те могат да бъдат избирани и премахвани правилно. Автоматизирането на тази основна функционалност гарантира, че потребителите ще могат да взаимодействат безпроблемно с тези елементи за въвеждане.

След като сте определили тестовия случай, преминавате към избора на подходящ инструмент за автоматизация.

Стъпка 2: Избор на инструмент за автоматизация

Предлагат се различни инструменти за автоматизация, всеки от които има своите силни и слаби страни. Популярни са Selenium, Appium и JUnit. За уеб приложения широко се използва Selenium, докато Appium е чудесен за мобилно тестване. JUnit обикновено се използва за проекти, базирани на Java. Изберете инструмент, който съответства на изискванията на вашия проект и на уменията ви.

По-задълбочен преглед на популярните инструменти, използвани в сферата на Automation QA, правим в тази статия: Automation QA: Инструменти и технологии за автоматизиране на софтуерното тестване.

Вече определили инструментите, с които ще работите, можете да създадете тестова среда.

Стъпка 3: Създаване на тестова среда

Правилната настройка на тестовата среда е от жизненоважно значение за успено осъществяване на Automation QA. Tестовата среда е контролирана среда, в която се извършва самото тестване на софтуер. Тя е проектирана така, че да имитира реалните условия, при които се очаква да работи софтуерното приложение, но по начин, който позволява на екипа по тестване да контролира променливите и да следи ефективно резултатите.

Най-важното, което трябва да знаете за създаването на среда за тестване:

 • Възпроизвеждане на производствената среда: Средата за тестване трябва да наподобява в голяма степен производствената среда (в която в крайна сметка ще бъде внедрен софтуерът). Това включва същите операционни системи, бази данни, хардуерни конфигурации и мрежови настройки. Целта е да се гарантира, че софтуерът се държи в тестовата среда така, както би се държал в предвидената реална среда.
 • Изолиране: Средата трябва да бъде изолирана от производствената среда и средата за разработка. По този начин се предотвратява всякаква непреднамерена намеса или въздействие върху реалните системи. Изолирането също така гарантира, че дейностите по тестване няма да повредят производствените данни.
 • Подготовка на данните: Тестовите данни са от решаващо значение. Тези данни трябва да бъдат представителни за действителните данни, които приложението ще обработва, но трябва да бъдат изчистени с цел защита на личните данни и сигурността. Често тестващите използват комбинация от реални (анонимизирани) данни и синтетично генерирани данни, които симулират различни сценарии.

Когато средата ви е готова, идва време да създадете първия си скрипт за QA автоматизация.

Стъпка 4: Създаване на скрипт за автоматизация

Писането на скриптове за автоматизация е истинската магия на Automation QA. То превръща процедурите за ръчно тестване в автоматизирани, повтарящи се задачи.

Първата стъпка е да дефинирате ясно ключовите елементи на вашия тестови случай. Те обикновено включват:

 • Входни данни: Определете какви данни ще използва тестът. Това може да са потребителски входни данни за формуляр, данни, които трябва да бъдат качени, или различни параметри, които трябва да бъдат предадени на функция или API. 
 • Очаквани резултати: Ясно определете какви са очакваните резултати за всеки тестови случай. Това може да бъде конкретна върната стойност, промяна в състоянието на приложението или наблюдавано конкретно поведение. 
 • Специфични действия: Подробно описание на стъпките, необходими за извършване на теста. Това може да включва навигация до определена страница в уеб приложение, щракване върху бутони, въвеждане на данни в полета, изпращане на формуляри и т.н.

Следващата стъпка е да използвате езика за скриптове на избрания инструмент за автоматизация, за да превърнете тези елементи в изпълним код. Това, разбира се, изисква от вас познания за съответния програмен език, но наистина не е толкова страшно, колкото звучи.

А след като имате готов скрипт, е време и да го изпълните.

Стъпка 5: Изпълнение на теста за автоматизация

Изпълнението на Automation QA теста включва стартирането на скрипта, който сте създали. По време на тази стъпка е нужно да наблюдавате поведението на теста, да идентифицирате евентуални проблеми и да съберете ценни данни за работата на приложението. Обърнете специално внимание на всички несъответствия между очакваните и действителните резултати.

Стъпка 6: Анализиране на резултатите от тестовете и генериране на отчети

След като проведете първия си автоматизиран QA тест, ще получите резултати, които трябва да анализирате. В зависимост от инструментите, които използвате, и тестовете, които сте провели, можете да получите различни видове резултати като:

 • Резултати pass/fail: Най-базовият резултат от всеки тест е дали той е преминал успешно или не. Pass показва, че софтуерът се е държал според очакванията при условията на теста, докато Fail предполага несъответствие между очакваното и действителното поведение.
 • Съобщения за грешка: Когато тестовете се провалят, те често генерират съобщения за грешки. Тези съобщения могат да предоставят информация за това какво се е объркало.
 • Дневници (Logs): Тестовите скриптове обикновено генерират дневници, които записват всяка стъпка от теста. Тези дневници са безценни за отстраняване на грешки, тъй като показват последователността на извършените действия и могат ясно да посочат къде са възникнали проблеми.
 • Екранни снимки: При тестовете на потребителския интерфейс (UI), особено при тестването на уеб и мобилни приложения, автоматизираните тестове могат да заснемат скрийншоти на различните етапи или при неуспешен тест. 
 • Показатели за производителност: Тестовете за производителност дават показатели като време за реакция, пропускателна способност, използване на памет и натоварване на процесора.

Независимо от вида на информацията, която предоставя един тест, тя е особено полезна за идентифициране на модели, проследяване на напредъка и улесняване на комуникацията в QA екипа.

Стъпка 7: Усъвършенстване и оптимизиране на тестовете за автоматизация

С натрупването на опит ще усъвършенствате и оптимизирате automation тестовете си и ще подобрявате тяхната ефективност и покритие. Редовно актуализирайте скриптовете, за да се съобразите с нововъведения в приложението и да идентифицирате възможности за повторна употреба. Разбира се, помагайте си с екипа, за да споделяте най-добрите практики и да сте информирани за най-новите тенденции в QA автоматизацията.

Ето така се очаква да премине вашият първи QA Automation тест! Навярно ви звучи вълнуващо и наистина е такова -  светът на софтуерното тестване е пълен с любопитни казуси и възможности да научите нещо ново. Станете част от този свят с QA курсовете на Advance Academy!