Как Уеб програмирането и ученето на HTML допринася за бъдещето на нашите деца

Как Уеб програмирането и ученето на HTML допринася за бъдещето на нашите деца
  • 867 преглеждания

HTML е една от първите крачки и фундаментално умение в уеб програмирането и софтуерното инженерство. Изучаването на HTML може да бъде едно от най-добрите решения, чрез което нашите деца да се подготвят по-добре за бъдещето.

Те не само ще се научат да разбират компютърния език, да пишат код и да създават иновативни програми, но и ще подобрят своите лични качества и меки умения. Навлизайки в света на уеб програмирането, се наблюдава как децата започват да възприемат технологиите около себе си по различен начин. Те започват да ги възприемат като средство за успех, нови знания и умения. Вече седенето пред монитора за тях няма да бъде загуба на време в игри например, ами ще е учене, но отново изпълнен с много любопитство и забава.

Ако смятате, че вашето дете е изпълнено с любопитство към технологиите, има интерес да създава, да опознава новия свят, то Уеб програмирането ще му бъде повече от интересно.

Частните уроци, или още наречени Индивидуални уроци, по уеб програмиране за деца стартират точно с изучаване на HTML и CSS, а естественото продължение е индивидуалната програма по програмиране с JavaScript.

Но нека ви разкажем какво е HTML и как изучаването му усъвършенства нашите деца и ги подготвя за успешно бъдеще.

Какво е HTML?

Често се бърка, че HTML е компютърен език за програмиране, но всъщност той спада в друга категория. HTML е аббревиатура на Hypertext Markup Language. Превеждайки го разбираме, че HTML е маркиращ език за хипертекст, но какво значи това?...

Разликата между компютърен език за програмиране и маркиращ език е в това, че компютърния език се използва за програмиране на компютри и контролиране на различни устройства, докато маркиращият език служи за описване на съдържанието на документ (уеб страница) и как трябва да се покаже това съдържание.

Дори да звучи като второстепенно по важност, в действителност HTML е първата крачка за начинаещите в програмирането. HTML е основата на Интернет пространството и уеб страниците и ученето му запознава децата и учениците със истинската същност на информационните технологии. 
HTML езикът е лесен за разбиране и научаване, както за големите, така и за децата и учениците. Въпреки това той подпомага изграждането и усъвършенстването на много лични умения, поради факта, че кара децата да мислят и следват логика.

Какво могат да правят децата с HTML?

Уеб разработката е силно свързана с логическо мислене и последователност, но това не е всичко. Освен добре организирана една уеб страница, тя трябва да бъде и естетически привлекателна, което значи че е необходима и доза креативност. Докато учат HTML, децата могат да открият и разширят своята творческа страна и в същото време да надграждат дигиталните си умения.

HTML е страхотна основа за учениците и децата, които вече са решили, че искат да продължават своето кариерно развитие в технологичния свят. Езикът HTML отваря много възможности за изучаване на други компютърни езици за програмиране, като буди интереса и разбиранията за ИТ-то сред малчуганите.

Децата, учещи HTML от рано, могат да се превърнат в успешни: 

  • Софтуерни инженери;
  • Разработчици на уеб приложения;
  • Фронт енд разработчици;
  • Уеб дизайнери (UI/UX дизайнери).

И дори интересуващи се от друга сфера, като например музика, рисуване, онлайн търговия, познанията по HTML биха допринесли на всеки да създаде нещо свое, като собствен блог, онлайн магазин или пък сайт с лично творчество.

Защо децата е хубаво да учат Уеб програмиране?

Технологиите са нещо ново дори и за нас възрастните. Затова, когато нашите деца започнат да имат достъп до тях, ние имаме задачата да ги научим да ги използват по правилния и най-ползотворния за тях самите начин. Ето на какво още учат самите уроци по програмиране за деца и ученици:

  1. Децата опознават информационните технологии и как да ги използват в своя полза. Благодарение на нарастващата компютърна грамотност посредством програмирането, учениците започват да извличат позитивното от мрежата, вместо да играят безцелно с часове някоя компютърна игра. 
  2. Познанията по HTML повишават възможностите за по-добра заплата в бъдеще на нашите деца. Уменията да програмираш и да владееш програмните кодове ще стават все по-ценни и занапред. Дори и в друго дигитално професионално направление (например маркетинг) уменията в HTML има възможност да доведат до по-високо финансово възнаграждение.
  3. Уроците по Уеб програмиране не само учат децата на програмни кодове, но и им помага да тренират своето критично мислене, аналитично мислене, креативност, умения за решаване на проблеми.

Ако и ти искаш да осигуриш добро бъдеще за своето дете, то ние имаме страхотно предложение как да реализираш това. Advance Academy е ИТ учебен център, който предлага не само обучения по програмиране и дигитален маркетинг за големи, но и обучения по програмиране за деца. Нашите обучения са изградени по специален STEM модел за обучение, който превръща всеки учебен час за децата в едно приключение.

Индивидуалните програми по програмиране за деца са най-удобният избор, защото те могат да се провеждат както присъствено във Варна, така и онлайн във виртуална класна стая. Ако твоето дете е между 5-ти и 12-ти клас и има интерес към технологиите, то сега е момента да стартира своето обучение по уеб програмиране с HTML, CSS и Bootstrap.

Други свързани статии: