Задължителни умения за Junior QA специалисти: Какво трябва да можем, за да започнем работа

Задължителни умения за Junior QA специалисти: Какво трябва да можем, за да започнем работа
  • 342 преглеждания

Разработката на софтуер продължава да се развива все повече като процес и стъпки, а ролята на специалиста по осигуряване на качеството (QA) става все по-важна. За тези, които се стремят да започнат кариера в областта на Quality Assurance, особено като Junior QA специалисти, е важно да разберат основните умения, които се изискват.

В тази статия ще навлезем в основните компетенции и области на знания, които като начинаещ QA специалист трябва да се стремите да придобиете.

Разбиране на ролята на QA специалиста

Преди да навлезем в конкретиката, нека изясним какво прави специалистът по осигуряване на качеството. Най-просто казано, QA специалистите са пазителите на качеството на софтуера. Те гарантират, че софтуерните продукти не съдържат грешки, отговарят на изискванията на потребителите и осигуряват безпроблемно потребителско изживяване. Обхватът на тази роля е гъвкав, но обикновено тя включва задачи като планиране на тестове, разработване на тестови случаи, изпълнение на тестове и докладване на грешки.

Kакво е необходимо, за да станете опитен QA специалист?

1. Усвояване на основите на QA

Пътят към това да станете опитен QA специалист започва с усвояване на основите на осигуряването на качеството. Това включва разбиране на жизнения цикъл на разработване на софтуер (SDLC) и мястото на QA в него. Запознаването с различните фази на SDLC е от голямо значение за ефективното сътрудничество с екипа на разработчиците и за осигуряването на висококачествен софтуер.

От полза е и да се запознаете се с различни методологии за цялостно разработване на софтуер като Agile, Waterfall и DevOps и да научите как QA се адаптира към тези методологии.

2. Технически умения и инструменти

Въпреки че не е необходимо Junior QA специалистът да е експерт по програмиране, наличието на основни познания може да бъде голям плюс. Запознайте се с поне един език за програмиране, като JavaScript, Python или Java. Това би било полезно ако планирате да се насочите към автоматизираното тестване, както и за да разбирате гледната точка на разработчиците.

Не по-малко важни са и инструментите за тестване. Започнете с изучаване на инструменти за управление на тестове, като JIRA, и се запознайте със системите за проследяване на грешки. Знанието за използване на софтуери като TestRail или Zephyr, също е от полза.

3. Умения за Manual QA

Като начинаещ вероятно ще започнете с Manual QA. Това включва изпълнение на тестови случаи без използване на инструменти за автоматизация. Ключовите умения тук са:

  • Проектиране на тестови случаи: Научете се да пишете ясни, кратки и изчерпателни тестови случаи.
  • Проучвателно тестване: Това е тестване на софтуера без предварителен план, като разчитате на любопитството и интуицията си.
  • Внимание към детайлите: Внимателното отношение към детайлите е от решаващо значение за откриването на грешки и несъответствия.

Заедно с тези ключови умения е полезно да опознаете и принципите на ръчното тестване, включително функционално тестване (Functional Testing), тестване на ползваемостта (Usability Testing) и проучвателно тестване (Exploratory Testing).

  • Функционалното тестване е процес на тестване на софтуера спрямо определените спецификации или изисквания. Основната цел е да се провери дали приложението функционира по предназначение.
  • Тестването на ползваемостта се фокусира върху лекотата на използване на приложението от потребителя, дизайна на потребителския интерфейс и цялостното потребителско изживяване.
  • Проучвателното тестване е по-неформален или неструктуриран подход към тестването, при който тестващите изследват софтуера без предварително определени тестови случаи.

Овладяването на тези технически познания на теория и практика е задължително за пътя ви на развитие като QA специалист. За да сте сигурни, че ще ги усвоите на 100% и ще поставите сигурна основа за кариерата си, разгледайте курса на Advance Academy Quality Assurance - Ниво Junior.

4. Умения за комуникация

QA не е само намиране на грешки, а и ефективно съобщаване за тях. Трябва ясно да формулирате проблемите пред програмисти, ръководители на проекти, а понякога дори и пред клиенти. Добрите умения за писмена и устна комуникация са от ключово значение.

5. Аналитични умения и умения за решаване на проблеми

Добрият QA специалист се нуждае от силни аналитични умения, за да разбира сложните софтуерни системи и да изолира причините за грешки. Уменията за решаване на проблеми са също толкова важни, за да се разбере как да се тестват различни сценарии и да се заобиколят всички пречки по време на тестването.

6. Непрекъснато обучение и адаптивност

Технологичният сектор непрекъснато се развива, както и Quality Assurance. Бъдете готови непрекъснато да усвоявате нови инструменти, технологии и методологии. Адаптивността към промените е качество, които ще ви служи добре в тази кариера.

7. Сътрудничество и работа в екип

Осигуряването на качеството е работа в екип. Ще ви се наложи да си сътрудничите с програмисти, ръководители на проекти и други QA специалисти. Да бъдете екипен играч и да умеете да работите в разнообразна среда са важни качества.

8. Разбиране на потребителското преживяване

Софтуерът се създава за потребителите и техните нужди разбираемо са основен фокус. Разбирането на принципите на потребителското изживяване (UX) може да ви даде предимство в областта на QA. То помага при тестването от гледна точка на потребителя, като гарантира, че софтуерът е не само без грешки, но и удобен за него. Ето някои основни познания, които помагат на QA специалиста да съобрази тестовете си с принципите на UX :

  • Сътрудничество с UX дизайнерите: Работете в тясно сътрудничество с тях, за да разберете визията за потребителското изживяване. Тази съвместна работа може да осигури ценни идеи за това върху кои области да се съсредоточите по време на тестването.
  • Съпричастност към потребителите: Проявете разбиране към потребителите. Опитайте се да се поставите на тяхно място и да разберете техните предизвикателства и нужди. Тази перспектива може значително да подобри качеството на вашето тестване.
  • Бъдете информирани: Бъдете в крак с най-новите тенденции и най-добрите практики в UX дизайна. Тези знания могат да ви помогнат да оцените по-добре UX аспектите на софтуера, който тествате.

9. Стремеж към качеството

И накрая, стремежът към качеството е това, което прави QA специалиста страхотен. Това означава не само да откривате грешки, но и да предлагате подобрения и да се настоявате за най-доброто потребителско изживяване.

Да станете Junior QA специалист е вълнуващо ново начинание. Съсредоточавайки се върху тези необходими умения и тяхното развитие, ще сте на път да направите успешна кариера в областта на софтуерното тестване. Не забравяйте, че Quality Assurance е свързано както с технически компетенции, така и със самия начин на мислене, насочен към качеството и непрекъснатото усъвършенстване. Учете непрекъснато, бъдете любопитни и винаги се стремете към съвършенство във всичко, което тествате.